Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018

Το 2018 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθούν ποικίλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις και εορτασμοί σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Έτος είναι μία κοινή προσπάθεια από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σε εθνικό επίπεδο την ευθύνη για τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Έτους έχουν οι συντονιστές που ορίστηκαν από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, από το γραφείο Υπουργού οι δράσεις επιβλέπονται από τον κ. Ευάγγελο Πολίτη - Στεργίου, Διευθυντή του Γραφείου. Εθνικός Συντονιστής έχει οριστεί ο κ. Δημήτριος Αθανασούλης, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να ανακαλύψει και να εξερευνήσει την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, αλλά και να τονώσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εντάξουν τις δράσεις τους στον κατάλογο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, καλούνται όπως υποβάλουν τις προτάσεις τους συμπληρώνοντας τα σχετικά αρχεία στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, τα οποία εμφανίζονται παρακάτω στα συνημμένα αρχεία με τίτλο «ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΕΠΚ 2018» και «LABEL REQUEST EYCH 2018» αντίστοιχα και όπως τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eych2018@culture.gr .

Facebook: Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς - European Year of Cultural Heritage​

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2018 - 31/12/2018

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Θέμα:

Εικαστικές Τέχνες, Θέατρο, Μουσική, Γράμματα Βιβλίο, Χορός, Αρχαιότητες, Νεώτερος Πολιτισμός

Εκδηλώσεις:

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

Έτος:

2018

Εκθέσεις:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις