Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


"A day at the Spa of Paramythia"
Under construction

Year:

19/04/2001 -

Bibliography:

  • , τόμος .Α΄, Athens, 1948
  • , Athens, 1958
  • , Αρχαιολογική Εφημερίς, 121 , σελ. 99 κ.ε, Athens, 1982
  • , Actes du Xe congres international d΄ archeologie chretienne, Thessalonique, τ. 11 σελ. 578, Thessaloniki, 1984
  • , Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων, Διαλέξεις Ι, σελ. 127 κ.ε., Ioannina, 2000
  • , Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ, Athens, 2001
 
Calendar
Events