Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

System.ArgumentOutOfRangeException: Length cannot be less than zero. Parameter name: length at System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.Right_Exhibitions.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\Git\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\Right_Exhibitions.cs:line 101 at dataverse.web.controls.yppo.aeg.Right_Exhibitions.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\Git\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\Right_Exhibitions.cs:line 18