Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Μια μέρα στο Λουτρό της Παραμυθιάς»
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στην προσέγγιση και την παρουσίαση του βυζαντινού Λουτρού της Παραμυθιάς.
Η επιλογή του θέματος έγινε, επειδή το μνημείο αποτελεί μοναδικό δείγμα λουτρού της συγκεκριμένης περιόδου στην Ήπειρο και επειδή παραμένει άγνωστο στο ευρύ κοινό.
Το λουτρό βρίσκεται μέσα στην πόλη της Παραμυθιάς κοντά στην εκκλησία της Παναγίας, η οποία κατά τη ΒΥζαντινή εποχή, ήταν καθολικό (ναός) μονής.
Η γειτνίαση αυτή οδήγησε ορισμένους μελετητές να θεωρήσουν ότι πρόκειται για το λουτρό του Μοναστηριού.
Παράλληλα το λουτρό αποτελεί αφορμή για την παρουσίαση μιας πτυχής του καθημερινού βίου των Βυζαντινών, ο οποίος είναι η λιγότερο προβεβλημένη μορφή του Βυζαντινού πολιτισμού.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων:

1.Συγκέντρωση των παιδιών στο Βυζαντινό Λουτρό.
2.Υποδοχή των παιδιών στο χώρο.
3.Σύντομη ξενάγηση στο μνημείο, ενώ συγχρόνως επεξηγούνται και σχολιάζονται διάφοροι όροι για την κατανόηση της δομής του λουτρού.
4.Σύντομη συζήτηση σχετικά με τους όρους και τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστορία.
5.Χωρισμός σε 6 ομάδες. Αναζήτηση- εντοπισμός και αναγνώριση τοιχοποιϊών-αρχιτεκτονικών λεπτομερειών του λουτρού που εικονίζονται σε ειδικές κάρτες.
6.Ανάγνωση της ιστορίας από τα παιδιά (εν είδει θεατρικού), ενώ βάσει της ιστορίας, μπορούν να αναγνωρίσουν τους χώρους του λουτρού που περιγράφονται στην ιστορία της Αγγελικής, να προσδιορίσουν τι συμβαίνει στον κάθε χώρο και ίσως να ξεχωρίσουν ποιό τμήμα από την περιγραφή του λουτρού σώζεται και ποιο είναι συμπληρωμένο με βάση τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δηλ. οι θόλοι, οι καμινάδες του μνημείου, τα παράθυρα, οι πάγκοι στο χλιαρό και το θερμό, τα λυχνάρια, τα διάφορα υφάσματα.

Ημερομηνία:

19/04/2001 -

Τόπος:

  • Ελλάδα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Υπεύθυνος: Αργυρώ Καραμπερίδη
Αρχαιολόγος

Βιβλιογραφία:

  • Κουκουλές Φ., Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, τόμος .Α΄, Αθήνα, 1948
  • Ορλάνδος Α., Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική, Αθήνα, 1958
  • Μπούρας Χ., " Ένα Βυζαντινό Λουτρό στη Λακαιδαιμονία", Αρχαιολογική Εφημερίς, 121 , σελ. 99 κ.ε, Αθήνα, 1982
  • Triantaphyllopoulos D., "Η Μεσαιωνική Φωτική και η θέση της στην Παλαιά Ήπειρο", Actes du Xe congres international d΄ archeologie chretienne, Thessalonique, τ. 11 σελ. 578, Θεσσαλονίκη, 1984
  • Βασιλικού Ν., " Οδοιπορικό στα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία της Θεσπρωτίας", Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων, Διαλέξεις Ι, σελ. 127 κ.ε., Ιωάννινα, 2000
  • , Μια σπουδαία μέρα - Μια επίσκεψη στο λουτρό της παραμυθιάς, Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ, Αθήνα, 2001
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις