Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας 

Date:

18/11/2020 - 23/11/2020

Start time:

11/18/2020

Related services:

Subject:

Information for Citizens:

​Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:  Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 και τοπική ώρα 12:00

Τόπος

Αθήνα 

Publication Date:

10/27/2020

Year:

2020
 
Calendar
Events