Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση Γλυπτών Μουσείου Ακροπόλεως
Οι εργασίες συντήρησης αφορούν σε:
Ι. Αναθηματικά και αρχιτεκτονικά γλυπτά και ανάγλυφα των αρχαϊκών, κλασικών και ρωμαϊκών χρόνων στην έκθεση και της αποθήκης του Μουσείου Ακροπόλεως.

ΙΙ. Γλυπτά της ανασκαφής του Μετρό και του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως στο οικόπεδο Μακρυγιάννη.

ΙΙΙ. Αρχαϊκά και κλασικά γλυπτά κτηριολογικού προγράμματος του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως με προτεραιότητα στα γλυπτά του Παρθενώνα.

Εκτελούνται:
1. Εργασίες εξυγίανσης των γλυπτών από τις παλαιότερες επεμβάσεις συντήρησης με την αφαίρεση βλαπτικών υλικών, κονιαμάτων σφράγισης και συγκόλλησης, όπως η λιθόκολλα Meyer και οξειδωμένων μεταλλικών συνδέσμων και καρφίδων.
2. Συντήρηση επιφάνειας από φυσικοχημικούς παράγοντες, όπως η διάβρωση και οι μικροοργανισμοί. Εφαρμόζεται μηχανικός καθαρισμός και χημικός καθαρισμός όπου κρίνεται αναγκαίο.
3. Συγκόλληση θραυσμάτων σε γλυπτά που ήταν γνωστό από παλαιότερα ότι συγκολλώνται ή ταυτίστηκαν τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο της αρχαιολογικής έρευνας στην Ακρόπολη και τις πλαγιές της. Στη συγκόλληση χρησιμοποιούνται τσιμέντο Δανίας και για σφραγίσεις χαλαζιακή άμμος, θηραϊκή γή και χρωστικές ύλες. Για τη σύνδεση των θραυσμάτων, χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι τιτανίου διαφόρων διατομών. Η εργασία της αναγνώρισης και προσθήκης νέων θραυσμάτων έχει ως αποτέλεσμα την πληρέστερη εικόνα του έργου τέχνης προς έκθεση και επιπρόσθετα, συμβάλλει στην ερμηνεία του.
4. Στήσιμο σε βάσεις των αγαλμάτων της αποθήκης, καθώς και των νέων ευρημάτων της ανασκαφής του Μητροπολιτικού σιδηροδρόμου και του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, έπειτα από εξυγίανση και συντήρηση επιφάνειας, είτε για έκθεση στο υπάρχον Μουσείο (π.χ. κεφαλή Αρτέμιδος) ή στα πλαίσια της προετοιμασίας έργων που θα εκτεθούν στο Νέο Μουσείο. Για τη στήριξη των γλυπτών χρησιμοποιούνται ορειχάλκινες ράβδοι και κάποτε αφανείς μεταλλικοί σκελετοί (πχ. Πέρσης ιππέας, κεφαλή Αρτέμιδος). Στην κατασκευή των τσιμέντινων βάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις, των συμπληρωμάτων που στηρίζουν τα αυθεντικά θραύσματα των γλυπτών στη θέση τους, χρησιμοποιείται η μέθοδος της λήψης εκμαγείου και η αντιγραφή της επιφάνειας θραύσης, ώστε να αποφεύγεται η διάνοιξη οπών στο αρχαίο μάρμαρο για την τοποθέτηση συνδέσμων.

Το 2001 άρχισε η συντήρηση και προετοιμασία μεγάλων εναετίων γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς και άλλων γλυπτών της αποθήκης που θα εκτεθούν στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως. Έγινε αναγνώριση και απόδοση θραυσμάτων σε γλυπτά της αποθήκης και της έκθεσης.
Έγινε συστηματική καταγραφή φθορών σε γλυπτά που έχουν ανάγκη συντήρησης σε συνδυασμό με λεπτομερή έκθεση και σχεδιαστική τεκμηρίωση.
Στην έκθεση του Μουσείου επίσης έγιναν εργασίες συντήρησης σε αρχαϊκά γλυπτά.

Xρηματοδότηση:
Δημόσιες Επενδύσεις
ΤΔΠΕΑΕ
Οργανισμός Νέου Μουσείου Ακροπόλεως

Ημερομηνία:

01/01/1985 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Xριστίνα Βλασσοπούλου
Αρχαιολόγος
Τηλ: 210-3225385
Fax: 210-9239023
E-mail: aepka@culture.gr

Δημήτρης Μαραζιώτης
Συντηρητής
Τηλ: 210-3233009

Βιβλιογραφία:

  • Αλκ. Χωρέμη, Η αρχαιολογική έρευνα στην Ακρόπολη, 1995-2002. Πρακτικά V Συνάντησης για την Αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως 2002, Αθήνα, υπό έκδοσιν
  • Τριάντη Ι. Α., Απολογισμός των έργων της Εφορείας Ακροπόλεως κατά το 1997, Ανθέμιο, Ενημ. Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως, Αθήνα, 1999
  • , Ενημερωτικές Ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης, τεύχος 1, Αθήνα, 2001, 10
  • , Ετήσιος Απολογισμός Έργου Α ΕΠΚΑ, Αθήνα, χ.χ.
  • , Χρονικά, Αρχαιολογικό Δελτίο, Αθήνα, χ.χ.

Ετικέτες:

Μεγάλα Προγράμματα:

Έτος:

1985
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις