Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόγραμμα Θαλής, ΤΕΙ Αθήνας/ΕΣΠΑ 2007-2013, "Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ προστασία τους"
Σκοπός του προγράμματος είναι να ερευνήσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες μεθόδους in situ προστασίας και διατήρησης ξύλινων ναυαγίων σε περιβάλλοντα υψηλής βιοεπικινδυνότητας, όπως αυτό της Μεσογείου και να προτείνει λύσεις για θαλάσσια περιβάλλοντα χαμηλής αλλά και υψηλής υδροδυναμικής.
Στα περιβάλλοντα χαμηλής υδροδυναμικής, στοχεύει να διερευνήσει τη χρήση γεωυφασμάτων και να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα τους ως φυσικά φράγματα, όπως και την ικανότητά τους να δημιουργούν αναερόβια περιβάλλοντα ταφής
Στα περιβάλλοντα υψηλής υδροδυναμικής στοχεύει να διερευνήσει μία καινοτόμο προσέγγιση που συνίσταται στον εγκιβωτισμό του ξύλινου μέρους των ναυαγίων μέσα στο ίζημα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
1) Αξιολόγηση της χρήσης γεωυφασμάτων για την in situ προστασία ξύλινων ναυαγίων
2) Ενάλια ανασκαφή. αρχαιολογική τεκμηρίωση και προστασία του μεταβυζαντινού ναυαγίου της Ζακύνθου
3) Καθορισμό της επικινδυνότητας του πελαγικού και βενθικού περιβάλλοντος του λιμένα της Ρόδου, όσον αφορά στη διατήρηση ξύλου.
4) Ενάλια ανασκαφή, αποτύπωση και αρχαιολογική τεκμηρίωση του βυζαντινού ναυαγίου στον Εμπορικό Λιμένα της Ρόδου, υπό τη διεύθυνση του αρχαιολόγου της ΕΕΑ Γ. Β. Κουτσουφλάκη.
5) Συντήρηση κινητών ευρημάτων από το βυζαντινό ναυάγιο της Ρόδου
6) Αρχαιολογική τεκμηρίωση και ανάδειξη κινητών ευρημάτων του βυζαντινού ναυαγίου της Ρόδου
7) Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμου μεθόδου για την in situ προστασία του βυζαντινού ναυαγίου της Ρόδου
8) Διάχυση αποτελεσμάτων

Χρηματοδότης: Πρόγραμμα 'Θαλής' ΕΣΠΑ 2007/2013

Ημερομηνία:

01/03/2012 - 28/02/2015

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αναστασία Πούρνου
Συντηρήτρια αρχ. & έργων τέχνης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας
Τηλ: + 30 210 64 56 986
E-mail: pournoua@teiath.gr

Βιβλιογραφία:

  • Γ. Κουτσουφλάκης, 'Ενάλια Αρχαιολογική Έρευνα στον Εμπορικό Λιμένα της Ρόδου', στο Το αρχαιολογικό Έργο στο Αιγαίο, Ρόδος, υπό δημοσίευση, Ρόδος, 2013

Ετικέτες:

Ανασκαφές:

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

Έτος:

2012

Είδος Προγράμματος:

Ερευνητικό Πρόγραμμα, Διεθνής Συνεργασία
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις