Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση 86 ξύλινων εικόνων του Εθνικού Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης της Κορυτσάς στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού - Επιμόρφωση συντηρητών στις νέες τεχνολογίες και στα νέα υλικά για τη διάσωση 5000 εικόνων του μουσείου
Το πρόγραμμα αποβλέπει:
Στη συντήρηση, στα εργαστήρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, 86 εικόνων του Εθνικού Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης της Κορυτσάς.

Στην επιμόρφωση των συντηρητών του Μουσείου Κορυτσάς στις νέες τεχνολογίες και στα νέα υλικά προκειμένου να συνεχίσουν το έργο συντήρησης και διάσωσης των περίπου 5000 εικόνων του μουσείου τους.

Στην παρουσίαση των συντηρημένων εικόνων σε περιοδική έκθεση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και στην έκδοση συνοδευτικού, δίγλωσσου, επιστημονικού καταλόγου.

Στην παραγωγή ειδικής δίγλωσσης έκδοσης(ελληνικά και αλβανικά) που θα αφορά στη συντήρηση των εν λόγω εικόνων. Η έκδοση θα αποτελέσει είδος εγχειριδίου για την αλβανική πλευρά.

Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της συντήρησης περί τα τέλη του 2003. Οι εικόνες μεταφέρονται τμηματικά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη συντήρηση συμμετέχουν οι συντηρητές του Μουσείου Κορυτσάς, με κυλιόμενο πρόγραμμα παραμονής στη Θεσσαλονίκη δύο συντηρητών ανά δύο μήνες. Τα έξοδα μετακίνησης, παραμονής και τη μηνιαία αποζημίωση τους έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Χρηματοδότης: Υπουργείο Πολιτισμού

Ημερομηνία:

04/11/2000 - 04/11/2003

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αναστασία Τούρτα, Αρχαιολόγος

Είδος Προγράμματος:

Διεθνής Συνεργασία
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις