Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συνολική ανάδειξη Ρωμαϊκής Αγοράς - Βιβλιοθήκης Αδριανού
Το έργο περιλαμβάνει κυρίως τα δύο μεγάλα ρωμαϊκά μνημεία της Αθήνας, τη Ρωμαϊκή Αγορά (1ος αιώνας π.Χ.) και τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού (2ος αιώνας μ.Χ.) σε απόσταση 80 μ. ανατολικά της Αρχαίας Αγοράς, καθώς και τέσσερα μνημεία που βρίσκονται στα Α και ΒΑ της Ρωμαϊκής Αγοράς: Τις Βεσπασιανές και το λεγόμενο Αγορανομείο (1ος αιώνας μ.Χ.), τον Πύργο των Ανέμων (1ος αιώνας π.Χ.) και τον Μενδρεσέ (18ος αιώνας).

Εργασίες που έγιναν με αυτεπιστασία από 1-12-1997 έως 31-8-2000 είναι οι εξής:
Καθαρισμοί, αποψιλώσεις αποχωματώσεις, διευθετήσεις διάσπαρτων αρχαίων μελών, διαμορφώσεις, κατασκευή ξύλινων προσβάσεων στα μνημεία. Αντιστηρίξεις πρανών και αρχαίων αναλημμάτων, κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου στη Ρωμαϊκή Αγορά. Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες κυρίως στο πρόπυλο της Βιβλιοθήκης Αδριανού. Αποκατάσταση των αρχαίων επιπέδων. Συντήρηση τοιχογραφιών υστεροελληνιστικής οικίας, κατασκευή προστατευτικών στεγάστρων. Συντήρηση, καταγραφή και φωτογράφηση αρχαίων ευρημάτων. Σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών.

Στόχος του ανωτέρω έργου είναι η συμπλήρωση και αποκατάσταση, κατά το δυνατόν, του περιγράμματος και της σχέσης των δύο πιο πάνω σημαντικών ρωμαϊκών μνημείων, τα οποία είναι ιδίου τύπου αρχιτεκτονήματα (ρωμαϊκά forα), ιδίων περίπου διαστάσεων και προσανατολισμού, με έναν δρόμο ανάμεσά τους, αλλά σε διαφορετικά επίπεδα (η Βιβλιοθήκη Αδριανού βρίσκεται 6,50 μ. χαμηλότερα από τη Ρωμαϊκή Αγορά). Η σχέση των δύο αυτών μνημείων είναι δυνατό να γίνει αντιληπτή στον επισκέπτη με την διάνοιξη προς Ανατολάς της οδού Δεξίππου, που αντιστοιχεί με την αρχαία οδό, ενώ με την κατάργηση της οδού Πελοπίδα, μπορεί να αποδοθεί στη Ρωμαϊκή Αγορά το ΒΑ όριό της και να αποκαθισταθεί έτσι η αρχαία τοπογραφία στην περιοχή.

Ημερομηνία:

01/12/1997 - 31/08/2000

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Μεγάλα Προγράμματα:

Έτος:

1997
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις