Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Tο Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα πέντε τμήματα της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού” και είναι αρμόδιο για:


α) Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση αρχαιολογικών εκπαιδευτικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
β) Την προβολή των εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών δράσεων των Μουσείων.
γ) Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την προώθηση της έρευνας σε θέματα αρμοδιότητος του Τμήματος.
δ) Την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών της Γ.Δ.Α.Π.Κ. για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και την τήρηση σχετικού αρχείου – καταλόγου.
ε) Τη συνεργασία με τις Οργανικές Μονάδες της Γ.Δ.Α.Π.Κ. για την αύξηση της επισκεψιμότητας και την παροχή υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας, σε αρχαιολογικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
στ) Την υπό όρους έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της επικράτειας από φορείς που δεν υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
ζ) Τη χορήγηση αδειών ξενάγησης χωρίς αμοιβή καθώς και την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στο επάγγελμα των ξεναγών εντός της ελληνικής επικράτειας.

Προϊστάμενος:

Κατσελάκη Ανδρομάχη
email προϊσταμένου: akatselaki@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 5, 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3321755, +30 210 3321709, +30 210 33​​21764


E-mail: tepe.dmeep@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις