Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι:
α) Η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για θέματα διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης, οργάνωσης, διαμόρφωσης και διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιστορικών τόπων, που χρονολογούνται από τον 4ο αι. μ.Χ. έως και το 1830, καθώς και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων μετά το 1830, σε συνεργασία με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β) Ο συντονισμός αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων.

Προϊστάμενος:

Παπαγεωργίου Ιουλία
email προϊσταμένου: ipapageorgiou@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Βιβλιογραφία:

 • Η Μονή Καισαριανής, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1992
 • Byzance, Entre l' Orient et l' Occident, Υπουργείο Πολιτισμού, ΙCOM/Ελληνικό Τμήμα, Αθήνα, 1993
 • Αλμπάνη Τζ.(επιμ), Ο Περίπλους των Εικόνων. Κέρκυρα, 14ος - 18ος αιώνας, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1994
 • Πολύπτυχο φυλλάδιο Μουσείου Αντιβουνιώτισσας, ------------, 1994
 • Στον κόσμο των βυζαντινών χειρογράφων, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1995
 • Ajimastu Μ. - Potamianou (επιμ.), Arte y Culto despues de Bizancio, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1995
 • Πολύπτυχα φυλλάδια Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων, ------------, 1995
 • Ταξίδια στις βυζαντινές θάλασσες, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα,
 • Βυζαντινά Μουσεία και Συλλογές στην Ελλάδα, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα,
 • Αλμπάνη Τζ.- Βιταλιώτης Ι. (επιμ.), Iεροτελεστία και Πίστη. Βυζαντινή Τέχνη και Θεία Λειτουργία, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1999
 • Πολύπτυχο φυλλάδιο για το Κάστρο της Μονεμβασίας, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, ------------, 1999
 • Τα μυστικά ενός μνημείου, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1999
 • The Byzantine world of water, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1999
 • Στα ίχνη του Βυζαντίου.Μουσεία και Συλλογές, Υπουργείο Πολιτισμού, ------------, 2000
 • Περί υδάτων. Το νερό στο Βυζάντιο, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2000
 • Ταξίδι στο χρόνο, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2000
 • Mobility and Exchange of Educators for Training, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2000
 • Albani J.(ed.), Dez Glanz des Himmels. Sakrale Schatze aus byzantinischen Sammlungen und Museen Griechenlands, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001
 • Ώρες Βυζαντίου. Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001
 • The Greek Script/Die Griechiesche Schrift, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Επιγραφικό Μουσείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001
 • Τριποσκούφη A, Τσιτούρη A. (επιμ.), Ενετοί και Ιωαννίτες Ιππότες. Δίκτυα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής (Πειραματική ενέργεια ARCHI-MED), Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001
 • Τεκμηρίωση δικτύων οχυρωματικής - Χάρτης κινδύνων - Πολιτιστικές διαδρομές στο διαδίκτυο (Πειραματική ενέργεια ARCHI-MED),, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001
 • Δοκίμιο για την Οχυρωτική στο Βυζάντιο, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001
 • Επταπύργιο, Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001
 • Καλαμαρά Π., Μέξια Α. (επιμ.), Η Πολιτεία του Μυστρά, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001
 • Ευαγγελάτου Μ., Παπασταύρου Ε. , Σκώττη Τ.-Π. (επιμ.), Το Βυζάντιο ως Οικουμένη, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001
 • Ευγενίδου Δ., Στα ίχνη της βυζαντινής Αθήνας, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001
 • Ψηφίδες του Βυζαντίου, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα, 2001
 • Φωτογραφικές μεταμορφώσεις, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001
 • Μυζηθράς. Παιχνίδι σε μια καστροπολιτεία (επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι), Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001
 • Η Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2002
 • Papanikola-Bakirchi D., Albani J. (επιμ.), Aspectos de la Vida Cotidiana en Byzancio, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2002
 • Μια ματιά στις αγορές του κόσμου, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2002
 • Καπνικαρέα, ένα μνημείο στο κέντρο της αγοράς, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2003
 • Στα πανηγύρια του Βυζαντίου (επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι), Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2003
 • Ημερολόγια, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, ------------,
 • Η Ελληνική γραφή, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Επιγραφικό Μουσείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2000
 • Ώρες Βυζαντίου. Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο. Αθήνα-θεσσαλονίκη- Μυστράς, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 52 19 408, +30 210 52 19 422
Φαξ: +30 210 82.01.404


E-mail: dbmm@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας (επιλεγμένα)
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις