Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Year:

01/01/2002 -

Related services:

Bibliography:

  • Empereur J.Y. – A. Hesnard, Les amphores hellénistiques du monde Égéen, στο P. Lévêque – J.-P. Morel (επιμ.), Céramiques hellénistiques et romaines, v. 2, Centre de recherches d’histoire ancienne 70, 10–54, , 1987
  • Finkielsztejn G., Chronologie détaillée et révisée des éponymes amphoriques rhodiens, de 270 à 108 av. J.-C. environ: Premier bilan, BAR International Series 990, Oxford, 2001
  • Grace V.R., Notes on the amphoras from the Koroni peninsula, Hesperia 32, 1963, 319-334
  • Grace V.R., Revisions in Early Hellenistic Chronology, AM 89, 1974, 193–200
  • Hein A.– V. Kilikoglou – A. Yiannikouri – F.K. Seroglou – Ch. Palamida, Amphora Production in Hellenistic Rhodes – Patterns, Matter and Performance, ανακοίνωση στο 39th International Symposium on Archaeometry, ISA 2012, Leuven, Belgium
  • , Athens, 2011, 673-682
  • Palamida, H., F. Seroglou, M.L. Lawall και A. Giannikouri, “The Emergence of ‘Hellenistic’ Transport Amphoras: The example of Rhodes”. Στο Traditions and Innovations: Tracking the Development of Pottery from the Late Classical to the Early Imperial Periods. , Berlin, 2016, Proceedings of the 1st Conference of the International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period, November 7-10 2013, επιμ. από S. Japp και P. Kögler, 135-150. Wien.
  • , Thessaloniki, 2012, 321-330
  • , Athens, 2014, 301-312

Subject:

Antiquities

Tags:

 
Calendar
Events