Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


Archaeological site of the town and necropolis of ancient Ehinus
Under construction.

Year:

05/02/1979 -

Bibliography:

  • , Χρονικά των παρακάτω τόμων του Αρχαιολογικού Δελτίου: 34 (1979), 185, 35 (1980), Β, 238, 36 (1981), Β, 233, 43 (1988), Β, 213-216, 44 (1989), Β, 167, 47, (1992), Β, 190, 48 (1993), Β, 214-216, 49 (1994), Β, 313, Athens, 2000
  • , ΣΤ' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική κεραμική., Athens, 2000
  • , Ε' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική" 2000, 333 κ. έ., Athens, 2000
  • , Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας, Lamia, 2002
  • , , 2000, 333
 
Calendar
Events