Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Aρχαιολογικός χώρος της πόλης και νεκρόπολης του αρχαίου Εχίνου
Η οικοδομική δραστηριότητα εντός του σημερινού Αχινού, ο οποίος είναι κτισμένους στα ερείπια του αρχαίου Εχίνου ή Εχινούντος επέβαλε την διενέργεια πολλών σωστικών ανασκαφών κατά τα τελευταία χρόνια.
Η έρευνα, αν και αποσπασματική από τη φύση της, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αποκάλυψη εκτεταμένων τμημάτων της αρχαίας νεκρόπολης, στη διερεύνηση πολλών οικιστικών συνόλων και τέλος στην αποσαφήνιση της πορείας της οχύρωσης της κάτω πόλης.
Οι σωστικές ανασκαφές στη νότια πλευρά του λόφου της ακρόπολης του αρχαίου Εχίνου, έφεραν στο φώς λείψανα δημοσίων οικοδομημάτων, που προσδιορίζουν πιθανότατα την ύπαρξη του κέντρου της Ελληνιστικής-Ρωμαϊκής πόλης στο σημείο αυτό.
Σημαντικό εύρημα ρωμαϊκών χρόνων αποτελεί και η αποκάλυψη των λειψάνων ενός ηρώου, που καταστράφηκε από σεισμό τον 3ο αι. μ.Χ.
Οι εκσκαφές θεμελίων για την ανέγερση οικοδομών στον δυτικό χαμηλό λόφο, αλλά και στο πεδινό τμήμα στα νότια της Π.Ε.Ο Λαμίας - Βόλου, είχαν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη πολλών τμημάτων του νεκροταφείου του Εχίνου, η χρήση των οποίων ξεκινά από τον 5ο αι. π. Χ. και συνεχίζεται μέχρι τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες.

Κατά τελευταία χρόνια, οι σωστικές ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας νεκρόπολης έφεραν στο φως κιβωτιόσχημους και λαξευτούς θαλαμωτούς τάφους. Οι τελευταίοι περιείχαν ομαδικές ή διαδοχικές ταφές.
Περισσότερες από μια διαδοχικές χρήσεις είχαν και οι κιβωτιόσχημοι τάφοι.
Η χρήση τους κλιμακώνεται από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 1ο μ.Χ. Τα κτερίσματα ήταν στην πλειονότητά τους πήλινα και γυάλινα αγγεία, ειδώλια, μεταλλικά αντικείμενα και κοσμήματα.
'Εχουν βρεθεί πολλά από τα γνωστά σχήματα αγγείων της ελληνιστικής κυρίως εποχής (μυροδοχεία, πινάκια, λάγηνοι, λυχνάρια, κλπ).
Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία ειδωλίων, που με την ποικιλία των μορφών τους και την ποιότητά τους, μαρτυρούν την λειτουργία ενός ιδιαίτερα σημαντικού εργαστηρίου κοροπλαστικής.
Από το νεκροταφείο του Εχίνου προέρχονται επίσης αξιόλογα χρυσά κοσμήματα.

Χρηματοδότης: ΥΠΠΟ

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

05/02/1979 -

Τόπος:

  • Λαμία, Φθιώτιδος

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Μαρία - Φωτεινή Παπακωνσταντίνου
Αρχαιολόγος με βαθμό Α'
Τηλ: +30 22310 29992
Fax: +30 22310 46106

Βιβλιογραφία:

  • , Χρονικά των ανασκαφών στην περιοχή του Αχινού, Χρονικά των παρακάτω τόμων του Αρχαιολογικού Δελτίου: 34 (1979), 185, 35 (1980), Β, 238, 36 (1981), Β, 233, 43 (1988), Β, 213-216, 44 (1989), Β, 167, 47, (1992), Β, 190, 48 (1993), Β, 214-216, 49 (1994), Β, 313, Αθήνα, 2000
  • Μπούγια Π., Σύνολα κεραμικών κτερισμάτων από το ελληνιστικό νεκροταφείο του Αχινού, ΣΤ' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική κεραμική., Αθήνα, 2000
  • Παπακωνσταντίνου Μ-Φ., Τα Ελληνιστικά Λυχνάρια του Εχίνου., Ε' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική" 2000, 333 κ. έ., Αθήνα, 2000
  • Παπακωνσταντίνου Μ-Φ., "ΕΧΙΝΟΣ: Ιστορικό περίγραμμα, μνημειακή τοπογραφία και αρχαιολογικά ευρήματα μιας αρχαίας θεσσαλικής πόλης στον Αχινό Φθιώτιδος." στη ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ., Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας, Λαμία, 2002
  • Αικ. Σταμούδη, "Τα Ελληνιστικά πινάκια από τον Αχινό. ΣΤ' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική", ------------, 2000, 333
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις