Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη 10/2023 Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών/αποχετευτικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του έργου: "Εκσυγχρονισμός Αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης"

Δ​ιακήρυξη 10/2023 Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού  Διαγωνισμού  που αφορά στο Υποέργο 5 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών/αποχετευτικών εγκαταστάσεων», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης», με κωδικό MIS 5045260.

Ημερομηνία:

28/03/2023 - 08/05/2023

Τόπος:

  • Λέσβος, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Ημερομηνία Έκδοσης:

28/03/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις