Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου είναι Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η έδρα της βρίσκεται στη Μυτιλήνη και η χωρική της αρμοδιότητα εκτείνεται στις νήσους Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Συναρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην εν λόγω περιοχή είναι η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
Οι αρμοδιότητες της ΕΦ.Α. Λέσβου ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) «Περί Οργανισμού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» και της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/115620/350/15-03-2018 (ΦΕΚ 1255/Β/05-04-2018) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους  των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Κύριο έργο της Εφορείας είναι η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, που ανάγονται από την προϊστορική εποχή έως και το έτος 1830, καθώς και των νεώτερων θρησκευτικών μνημείων από το 1830 και εξής, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης, η Εφορεία μεριμνά για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής ευθύνης της, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, τη συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και
για την παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον, μεριμνά για την πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΙ και ΤΕΙ στους χώρους αρμοδιότητάς της, εφόσον δεν προκύπτει δαπάνη που να βαρύνει το ΥΠ.ΠΟ.Α.
Δύναται, τέλος, να προβεί σε κάθε προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία ενέργεια, προκειμένου να υλοποιήσει τις δράσεις της.​

Προϊστάμενος:

Τριανταφυλλίδης Παύλος
email προϊσταμένου: ptriantafillidis@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Βιβλιογραφία:

 • Αρχοντίδου Α., Αυγερινού Π., Βόρδος Α., Το Νέο Μουσείο της Μυτιλήνης, Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Μυτιλήνη, 1995
 • Αρχοντίδου Α., Di Vita A., Αχειλαρά Λ., Λήμνος: Αρχαιολογικό Μουσείο, Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, Υπουργείο Πολιτισμού, Μυτιλήνη, 1999
 • Αρχοντίδου Α., κ.ά., Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης (οδηγός & φυλλάδιο), Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Μυτιλήνη, 1999
 • Αρχοντίδου Α., κ.ά., Ένα Λουκούλλειο Γεύμα, Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Μυτιλήνη, 2001
 • Αχειλαρά Λ., Μαθαίνοντας για το Κοινό Νόμισμα της Μυτιλήνης και της Φώκαιας, Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Μυτιλήνη, 2002
 • Δ΄επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, Πρακτικά (Κείμενα και Πίνακες), Μυτιλήνη, Μάρτιος 1994, Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1997
 • Αχειλαρά Λ., κ.ά., Νάπη, Πόλις της Λέσβου, Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Μυτιλήνη, 2001
 • Αχειλαρά Λ., Το Κάστρο της Μυτιλήνης, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, 1999
 • Φυλλάδιο Κάστρου Μυτιλήνης, Μυτιλήνη,
 • Φυλλάδιο για το Αρχοντικό της Βαρελτζίδαινας στην Πέτρα, Μυτιλήνη,
 • Κασέτα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Κάστρο Μυτιλήνης, Μυτιλήνη,
 • Φιλανιώτου, Ο., Θερμή, μια προιστορική πόλη στο βορειοανατολικό Αιγαίο, Μυτιλήνη, 2009
 • Αιολικό Ιερό Κλοπεδής Λέσβου, Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μυτιλήνη, 2014
 • Κάστρο Μυτιλήνης - το μνημείο στους αιώνες και η ανάδειξη του, INTERREG IIIA/ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Μυτιλήνη, 2007
 • Κάστρο Μυτιλήνης, Αποκατάσταση Μνημείων 2010-2014, 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μυτιλήνη, 2014
 • Η Καθολική Εκκλησία της Μεταστάσεως της Θεοτόκου, 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μυτιλήνη, 2013
 • Άγιος Γεώργιος Ρεπανιδίου, Λήμνος, Η ιστορία και η αποκατάσταση του μνημείου, 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μυτιλήνη, 2013

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 22087, +30 22510 40716, +30 22510 42589, +30 22510 40135, +30 22510 40136
Φαξ: +30 22510 20745, +30 22510 37414
Έδρα: Μυτιλήνη
 
Γραφεία σε άλλες πόλεις ή Τμήματα:
Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου/ Κτήριο Βόντελα
 
Υπεύθυνος: Μάλαμα Μαρή
Πόλη: Μύρινα
Τηλέφωνο: +30 22540 22990, +30 22540 22637, +30 22540 24091
Φαξ: +30 22540 22637, +30 22540 24091


E-mail: efales@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Ωράριο λειτουργίας:
Θερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07.30-15.30
Χειμερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07.30-15.30

URL:

​​​​​​​​​​​​​
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας (επιλεγμένα)
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις