Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών είναι αρμόδιο για:
α) Τη μέριμνα για τεχνικά θέματα που αφορούν στη δι’ αυτεπιστασίας ή με κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία, μελέτη και εκτέλεση έργων, αποτύπωση και τοπογράφηση, στερέωση, αποκατάσταση μνημείων, διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με βάση την απαιτούμενη αρχαιολογική τεκμηρίωση και αξιολόγηση εκ μέρους του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων και του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, καθώς και με την υποστήριξη των αρμοδίων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
β) Την εκπόνηση μουσειογραφικών μελετών και γενικότερα την τεχνική υποστήριξη της οργάνωσης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, οι οποίες υλοποιούνται από τα Τμήματα Αρχαιοτήτων και Μουσείων, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
γ) Τη συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών της Εφορείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
δ) Την εποπτεία σε συνεργασία με τα παραπάνω αναφερόμενα συναρμόδια Τμήματα των υπαγομένων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Επιστημονικών Επιτροπών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων.
ε) Την τεχνική τεκμηρίωση και την έρευνα στατικών, αρχιτεκτονικών και γενικότερα τεχνικών ζητημάτων των μνημείων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της.​

Προϊστάμενος:

Στεφάνου Ελένη

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 22087, +30 22510 40716, +30 22510 42589, +30 22510 40135, +30 22510 40136
Φαξ: +30 22510 20745, +30 22510 37414


E-mail: efales@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις