Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027"

Το νέο Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" είναι ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του "Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027" και αποτελεί μία μοναδική πρωτοβουλία για συντονισμένη και εποικοδομητική στήριξη στον πολιτιστικό, δημιουργικό και οπτικοακουστικό τομέα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο κύριος στόχος του είναι να προάγει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και να συμβάλει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας.

Ο προϋπολογισμός φθάνει τα 2,4 δις €, αυξημένος σε σχέση με την αρχική πρόταση της ΕΕ, λόγω του αντικτύπου που είχε η πανδημία του covid-19 στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Το Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027", βασίζεται στα επιτεύγματα του πρώην Προγράμματος "Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020", αλλά είναι πιο φιλόδοξο και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις πρόσφατες εξελίξεις, όπως ο αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός και η ψηφιοποίηση.

Το Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" αποτελείται από τα υπο-προγράμματα "Πολιτισμός" και "MEDIA", καθώς και μία "Διατομεακή δράση", και διαρθρώνεται ως εξής:


1. MEDIA: Τουλάχιστον 58% από τον προϋπολογισμό θα διατεθεί για χρηματοδότηση οπτικοακουστικών έργων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οπτικοακουστικού τομέα στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα ΜΕDIA θα εξακολουθήσει να στηρίζει την ανάπτυξη, τη διανομή και την προώθηση ευρωπαϊκών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και βιντεοπαιχνιδιών. Κατά τα επόμενα έτη θα επενδυθούν περισσότερα χρήματα στη διεθνή προώθηση και διανομή των ευρωπαϊκών έργων καθώς και των καινοτόμων αφηγηματικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της εικονικής πραγματικότητας. Θα δημιουργηθεί ένα επιγραμμικό ευρετήριο των ταινιών της ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της προβολής των ευρωπαϊκών έργων.

2. Πολιτισμός: Τουλάχιστον 33% από τον προϋπολογισμό θα διατεθεί για την προώθηση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ευρώπης. Θα επιδοτηθούν διακρατικά έργα συνεργασίας, δίκτυα, πλατφόρμες και η λογοτεχνική μετάφραση, με σκοπό την ανάδειξη ταλαντούχων καλλιτεχνών σε όλη την Ευρώπη και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας των δημιουργών.

3. Διατομεακή Δράση: Έως 9% από τον προϋπολογισμό θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί, επίσης, για να δοθεί ώθηση στη συνέργεια μεταξύ άλλων πολιτικών και του πολιτιστικού τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ένα περιβάλλον ελευθερίας, πολυμορφίας και πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, και για να υποστηριχθεί η ποιοτική δημοσιογραφία και ο γραμματισμός στα μέσα.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν τα 27 Κράτη-Μέλη της ΕΕ, οι υπό ένταξη χώρες, oι υποψήφιες για ένταξη χώρες, οι χώρες της ΕΖΕΣ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

 

Επιλέξιμοι φορείς:

Δημόσιοι, ιδιωτικοί, ΜΚΟ και άλλοι οργανισμοί και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον δημιουργικό, οπτικοακουστικό και πολιτιστικό τομέα.

Συντονιστικός φορέας του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη στην Ελλάδα είναι το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ημερομηνία:

01/01/2021 - 31/12/2027

Τόπος:

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

1. Γιώργος Καλαμαντής, Προϊστάμενος της ΔΔΣΕΕ, "συντονιστής" του Γραφείου "Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας"

2. Ειρήνη Κομνηνού, Προϊσταμένη του Τμήματος ΕΕ της ΔΔΣΕΕ, αρμόδια του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

3. Μαρία Αγγελοπούλου, στέλεχος του Τμήματος ΕΕ, σημείο επαφής του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

4. Κωνσταντίνα Λιακοπούλου, στέλεχος του Τμήματος ΕΕ, σημείο επαφής του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

5. Κωνσταντίνος Τρακόσας, στέλεχος του Τμήματος ΕΕ, σημείο επαφής του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

6. Αλεξάνδρα - Μαρία Φλώρου, στέλεχος του Τμήματος ΕΕ, σημείο επαφής του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

7. Άννα Κασιμάτη, στέλεχος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ, αρμόδια του Υπο-Προγράμματος "MEDIA" (URL: www.mediadeskhellas.eu, e-mail: info@mediadeskhellas.eu, τηλ.: 210-3234414)

Σχετικά Αρχεία:

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 0030-210-3313848, 210-3230894, 210-3810348

E-mail: ced.greece@culture.gr

URL: http://creative-europe.culture.gr​

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις