Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει συσταθεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 4 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού", άρθρο 5 "Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης" (Εφημερίδα της Κυβέρνησης 7Α/22.1.2018).

Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Η παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητούνται στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

β) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και προτάσεων και η προώθησή τους στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

γ) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή σε προγράμματα εθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο θεσμό "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης".

δ) Ο συντονισμός και η προβολή των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό όπως, τα Προγράμματα "Δημιουργική Ευρώπη" και "Ορίζοντας 2020".

ε) Η τήρηση ψηφιακού αρχείου τευχών της Εφημερίδας Ε.Ε. και λοιπών εντύπων και εκδόσεων Ε.Ε., που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Προϊστάμενος:

Κομνηνού Ειρήνη
email προϊσταμένου: ekomninou@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Νικηταρά 1, 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3810323, +30 210 3810321, +30 210 3810366
Φαξ: +30 210 33 10 796E-mail: dee@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

A. ΓΡΑΦΕΙΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΔΣΕΕ του ΥΠΠΟΑ, υπάγεται το Γραφείο "Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας", το οποίο είναι υπεύθυνο για την προώθηση του Προγράμματος "Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" περιλαμβάνει το Υπο-Πρόγραμμα "Πολιτισμός" και το Υπο-Πρόγραμμα "MEDIA".

 

Διάρκεια του Προγράμματος: 2021 - 2027

Τύπος προγράμματος: Στήριξη του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

 

Σχετικό προσωπικό:

1. Γιώργος Καλαμαντής, Προϊστάμενος της ΔΔΣΕΕ, "συντονιστής" του Γραφείου "Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας"

2. Ειρήνη Κομνηνού, Προϊσταμένη του Τμήματος ΕΕ της ΔΔΣΕΕ, αρμόδια του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

3. Μαρία Αγγελοπούλου, στέλεχος του Τμήματος ΕΕ, σημείο επαφής του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

4. Κωνσταντίνα Λιακοπούλου, στέλεχος του Τμήματος ΕΕ, σημείο επαφής του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

5. Κωνσταντίνος Τρακόσας, στέλεχος του Τμήματος ΕΕ, σημείο επαφής του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

6. Αλεξάνδρα - Μαρία Φλώρου, στέλεχος του Τμήματος ΕΕ, σημείο επαφής του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

7. Άννα Κασιμάτη, στέλεχος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ, αρμόδια του Υπο-Προγράμματος "MEDIA" (URL: www.mediadeskhellas.eu, e-mail: info@mediadeskhellas.eu, τηλ.: 210-3234414)

 

Τηλέφωνα: 210-3313848, 210-3810310, 210-3230894, 210-3810348

Fax: 210-3310796

E-mail: ced.greece@culture.gr

URL: http://creative-europe.culture.gr

 

B. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ"

Το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΔΣΕΕ του ΥΠΠΟΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για την προετοιμασία και την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας του θεσμού της "Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης" (ΠΠΕ) στην Ελλάδα το έτος 2023.

Ο θεσμός της ΠΠΕ είναι μια δράση της Ε.Ε. που δημιουργήθηκε για να φέρει τους λαούς της Ευρώπης πιο κοντά, με σκοπό τον εμπλουτισμό της διαφορετικότητας και την αμοιβαία κατανόηση.

URL: http://ecoc2023.culture.gr

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις