Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει συσταθεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 4 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού", άρθρο 5 "Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης" (Εφημερίδα της Κυβέρνησης 7Α/22.1.2018).​

Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Η παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητούνται στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). 
β) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και προτάσεων και η προώθησή τους στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
γ) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή σε προγράμματα εθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο θεσμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». 
δ) Ο συντονισμός και η προβολή των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό όπως, τα Προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και "Ορίζοντας 2020". 
ε) Η τήρηση ψηφιακού αρχείου τευχών της Εφημερίδας Ε.Ε. και λοιπών εντύπων και εκδόσεων Ε.Ε., που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Προϊστάμενος:

Κομνηνού Ειρήνη
email προϊσταμένου: ekomninou@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Νικηταρά 1, 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3810323, +30 210 3810321, +30 210 3810366
Φαξ: +30 210 33 10 796E-mail: dee@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

​A. ΓΡΑΦΕΙΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΔΣΕΕ του ΥΠΠΟΑ, υπάγεται το Γραφείο "Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας", το οποίο είναι υπεύθυνο για την προώθηση του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" περιλαμβάνει το Υπο-Πρόγραμμα "Πολιτισμός" και το Υπο-Πρόγραμμα "MEDIA".

Διάρκεια του Προγράμματος: 2014 - 2020

Τύπος προγράμματος: Στήριξη του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

Σχετικό προσωπικό:

1. Γιώργος Καλαμαντής, Προϊστάμενος της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΠΟΑ, «συντονιστής» του Γραφείου "Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας"

2. Ειρήνη Κομνηνού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε.Ε. της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΠΟΑ, αρμόδια του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

3. Αγγελική Πελέκη, στέλεχος του Τμήματος Ε.Ε. της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΠΟΑ, σημείο επαφής του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

4. Κωνσταντίνος Τρακόσας, στέλεχος του Τμήματος Ε.Ε. της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΠΟΑ, σημείο επαφής του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"

5. Άννα Κασιμάτη, στέλεχος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ, αρμόδια του Υπο-Προγράμματος "MEDIA" (URL: www.mediadeskhellas.eu, e-mail:  info@mediadeskhellas.eu, τηλ.: 210-3234414)

 

Τηλέφωνα: 210-3313848, 210-3810348

Φαξ: 210-3310796

E-mail:  ced.greece@culture.gr  

URL: http://creative-europe.culture.gr  

 

B. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ"

Το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΔΣΕΕ του ΥΠΠΟΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για την προετοιμασία και την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας του θεσμού της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» (ΠΠΕ) στην Ελλάδα το έτος 2023.

Ο θεσμός της ΠΠΕ είναι μια δράση της Ε.Ε. που δημιουργήθηκε για να φέρει τους λαούς της Ευρώπης πιο κοντά, με σκοπό τον εμπλουτισμό της διαφορετικότητας και την αμοιβαία κατανόηση.

URL: http://ecoc2021.culture.gr

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις