Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 –υποέργο «Εργασίες συντήρησης Τοιχογραφιών Τέμπλου και Ξυλόγλυπτου διακόσμου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου» της πράξης «Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, ΠΕ Αργολίδας»

1.png

Ο Ιερός Ναός του Αγ. Νικολάου είναι μια μεγάλου μεγέθους νεοκλασική μονόχωρη βασιλική με εξωνάρθηκα, υπερώο και δύο πύργους κωδωνοστασίων στη δυτική πλευρά. Έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1952 (ΥΑ 62493/2330/6-8-1952, ΦΕΚ 186/Β/19-8-1952)
Η αρχική φάση του ναού, που αφορά στη θεμελίωση και την κατώτερη ζώνη των τοίχων ανάγεται στα 1713, ενώ η δεύτερη φάση, που είναι και η κύρια, χρονολογείται στα 1836. Στα επόμενα χρόνια ολοκληρώθηκε και ο διάκοσμος του ναού. Οι εικόνες του τέμπλου έγιναν στα 1849. Ακολούθησε η ανακαίνιση του διακόσμου του ναού το διάστημα από το 1900 έως το 1907. Τέλος, την περίοδο του μεσοπολέμου ο ναός αναμορφώθηκε, πιθανότατα περί το 1932.
Ο ναός φέρει ζωγραφικό διάκοσμο σε όλη την έκταση του εσωτερικού του, ενώ σύμφωνα με τον Ν. Γραικό η κεντρική παράσταση της Αγ. Τριάδος στην Ουρανία αποδίδεται πιθανώς στον ζωγράφο Ν. Παπαδάκη ή σε μέλη του εργαστηρίου του. Επίσης, το τέμπλο του Ναού χαρακτηρίζεται ως ξυλόγλυπτο, επιχρυσωμένο, ενιαίο με υψηλό κοσμήτη και επίστεψη. Στυλιστικά ανήκει στα μπαρόκ τέμπλα με στοιχεία εκλεκτικισμού που χαρακτηρίζει την τέχνη της απελευθερωμένης Ελλάδας του 19ου αιώνα. Ο μαρμάρινος αρχιτεκτονικός διάκοσμος του ναού αποτελείται από στοιχεία που εντοπίζονται περιμετρικά των ανοιγμάτων των θυρών και των παραθύρων.
Ο στόχος του υποέργου είναι η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών και συγκεκριμένα το αποτέλεσμα θα είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του διακόσμου του ναού προκειμένου να αποδοθούν στο πολυάριθμο κοινό που επισκέπτεται την πόλη του Ναυπλίου, ενισχύοντας έτσι την ελκυστικότητα της ως προορισμό.
Συγκεκριμένα οι εργασίες συντήρησης χωρίζονται σε τρεις φάσεις: α) πριν την εκτέλεση των αναστηλωτικών επεμβάσεων, β) κατά τη διάρκεια των εργασιών στο κέλυφος και στη στέγη του ναού και γ) εκτέλεση εργασιών συστηματικής συντήρησης του διακόσμου. Αναλυτικότερα οι εργασίες αφορούν σε σωστικές εργασίες συντήρησης και προστασίας του συνόλου διακόσμου, ενώ θα εφαρμοστούν στερεώσεις και συμπληρώσεις του υποστρώματος και της ζωγραφικής επιφάνειας των τοιχογραφιών, καθώς και ρωγμών των λίθινων στοιχείων, καθαρισμού και αισθητικής αποκατάστασης της ζωγραφικής επιφάνειας των τοιχογραφιών, του ξυλόγλυπτου τέμπλου και του λίθινου διακόσμου, ενώ τέλος θα εφαρμοστούν μέσα προστασίας στο σύνολο του διακόσμου του ναού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πράξη ανέρχεται στο ποσό των 668.800,00€ με 100% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020». Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 25-02-2023.

Ημερομηνία:

01/12/2020 - 25/02/2023

Τόπος:

  • Ναύπλιο, Αργολίδας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​​Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ

Παναγιώτης Κωσταλούπης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης της ΔΣΑΝΜ

Ιωάννης Ματαράγκας, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνος έργου

Ιωάννης Χάσκαρης, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνος έργου

Μαρία Δελή, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, τηλ. 2103215548, email: dsa@culture.gr

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις