Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα το Ναύπλιο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Αργολίδας.
Τη λειτουργία της διέπει ο Nόμος 3028/02 "Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" που αντικατέστησε τον κωδικοποιημένο Nόμο 5351/1932 "Περί Αρχαιοτήτων".
Στόχος των δραστηριοτήτων της Εφορείας είναι η προστασία και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στις περιοχές αρμοδιότητάς της.
Η αρμοδιότητα της Εφορείας ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με την διατήρηση, προστασία και φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη συντήρηση, τη φύλαξη, την προστασία και την ανάδειξη αρχαιοτήτων, βυζαντινών και νεώτερων μνημείων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη μελέτη και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου, τη συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση, αναστήλωση, ανάδειξη και διαμόρφωση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης της, που ανήκουν στο κράτος, την προετοιμασία και την εισήγηση όλων των αρχαιολογικών θεμάτων στα αρμόδια αρχαιολογικά συμβούλια (Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Πελοποννήσου και Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) και την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.

Προτεραιότητά της είναι η αποτροπή ενεργειών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν την καταστροφή, αλλοίωση, άμεση ή έμμεση βλάβη των μνημείων. Βασική μέριμνα αποτελεί η φύλαξη των αρχαιοτήτων, όχι μόνο στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τα Μουσεία και τους χώρους αποθήκευσης της Εφορείας αλλά και αυτών που εντοπίζονται σε αυτοψίες ή αποκαλύπτονται σε ανασκαφικές έρευνες ή εκσκαφικές εργασίες.
Η προστασία των αρχαιοτήτων εξασφαλίζεται με την κατά το δυνατόν αποτροπή της παράνομης ανασκαφής, της κλοπής ή της παράνομης εξαγωγής τους. Ο προληπτικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται συστηματικά σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν καθοριστεί ως ελεγχόμενες ή που έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικοί χώροι καθιστά μέτοχο τον πολίτη στην εφαρμογή της αρχαιολογικής νομοθεσίας.
Η στενή συνεργασία με Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, Ιδρύματα ή Ινστιτούτα, που δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στο Νομό Αργολίδας, εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Εφορείας που επεκτείνεται και σε διεπιστημονικό επίπεδο με άλλους φορείς. Η συντήρηση των μνημείων και των κινητών ευρημάτων, η επιστημονική δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ανασκαφών, ο προγραμματισμός έργων διαμόρφωσης των χώρων με στόχο την ανάδειξή τους αποτελεί το ευρύτερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εφορείας.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας έχει τιμηθεί τρεις φορές από την Νομαρχιακή Α. Αργολίδας στο πλαίσιο της απονομής επαίνων από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού: το 2003 για τη συνδιοργάνωση με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή του Διεθνούς Συνεδρίου " Στα βήματα του Wilhelm Vollgraff (1902 - 2002). 100 χρόνια αρχαιολογικής δραστηριότητας στο Άργος", το 2005 για τη συμβολή της στην ανάπλαση των Αρχαιολογικών Χώρων Μυκηνών και Επιδαύρου και το 2006 για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Δενδρών.
Η οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης έργων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, η γνώση, η πληροφόρηση, η συμμετοχή του πολίτη στην πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλει στον καλύτερο τρόπο προστασίας της.
Τέλος με διαρκείς προσπάθειες επιτυγχάνεται η ενημέρωση των πολιτών, η αξιοποίηση κατά το δυνατόν της σύγχρονης τεχνολογίας προς όφελος του πολίτη και η βελτίωση των διοικητικών λειτουργιών και μεθόδων.

Προϊστάμενος:

Παπαδημητρίου Άλκηστις Ζαφειρία
email προϊσταμένου: azpapadimitriou@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πλατεία Συντάγματος, Ναύπλιο
Τηλέφωνο: +30 27520 27502
Φαξ: +30 27520 24690

Γραφεία Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Ερευνας και Μουσείων
Διεύθυνση: Τριπόλεως 7, Άργος
Τηλέφωνο: +30 27510 22810
Φαξ: +30 27510 22810


E-mail: efaarg@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση - ψηφιακό δίσκο
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης - βιντεοσκόπησης
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις