Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο

​Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες: (α) καθαρισμού από τη βλάστηση, απομάκρυνσης και διαλογής από το εσωτερικό του μνημείου, (β) δομικής αποκατάστασης του Οθωμανικού Λουτρού (ανακατασκευή του τρούλου του ψυχρού χώρου και των θόλων και τρουλίσκων των μικρών χώρων, συμπλήρωση των κατεστραμμένων τμημάτων του τρούλου του θερμού χώρου και συνολική στερέωσή του, επισκευές και αποκαταστάσεις δαπέδων, ανακατασκευή πεσσών, επισκευή όλων των τοιχοποιϊών, εσωτερικών και εξωτερικών, του μνημείου), (γ) συντήρησης σωζόμενων και ανακατασκευής σαθρών επιχρισμάτων στο εσωτερικό του μνημείου και (δ) διερευνητικών ανασκαφικών τομών στη νότια πλευρά και στην περιοχή της εστίας. Επίσης, θα υλοποιηθούν δράσεις βελτίωσης των υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού (κατασκευή και τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης κοινού (συμπεριλαμβανομένου ΑμεΑ), κατασκευή περιμετρικής αποστράγγισης και διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, επικαιροποίηση μελέτης Η/Μ και υλοποίηση μελέτης φωτισμού και πυρασφάλειας, έκδοση πληροφοριακού υλικού για το Οθωμανικό Λουτρό, ήτοι οδηγός, φυλλάδια και φυλλάδια σε γραφή Braille, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδας σε γραφή Braille, διοργάνωση ημερίδας - φωτογραφικής έκθεσης).​

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

15/10/2020 - 29/12/2023

Τόπος:

  • Ιωάννινα, Ιωαννίνων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Πολιτισμός

Ετικέτες:

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις