Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης - Φάση Α΄

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης συνίσταται Α) στην συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων του Ιερού της Δωδώνης, ήτοι, 1) αρχαίο θέατρο: ​κερκίδες 7, 8 & 9 της πρώτης ζώνης και τμήματα των κερκίδων 4, 5 & 6 της δεύτερης και 2) δυτική στοά: συντήρηση της επιφάνειας του δομικού υλικού του οπίσθιου τοίχου της στοάς και Β) στην βελτίωση των υποδομών εξυπηρέτησης κοινού (επέκταση του χώρου στάθμευσης, εγκατάσταση συστήματος βιολογικού καθαρισμού, εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας, επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, έκδοση οδηγού και φυλλαδίων, & τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων). 

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

19/06/2015 - 31/12/2022

Τόπος:

  • Δωδώνη, Ιωαννίνων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Βιβλιογραφία:

  • Σ. Δάκαρης , Δωδώνη , Αθήνα, 1993
  • Β. Χαρίσης , Δωδώνη. Αρχιτεκτονικά Μελετήματα , Ιωάννινα, 364
  • Γ. Πλιάκου - Γ. Σμύρης , Αρχαία θέατρα της Ηπείρου: Το θέατρο, το βουλευτήριο και το στάδιο της Δωδώνης , Σειρά: Αρχαία θέατρα , Αθήνα, 2016, 62-100

Σχετικά Αρχεία:

Ετικέτες:

Έτος:

2019

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Πολιτιστική Κληρονομιά, Αρχαιολογικοί χώροι
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις