Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Έργο Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020: FISH and CHIPS Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Συμμετέχουσες Κοινωνίες

Το έργο FISH&CHIPS «Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Συμμετέχουσες Κοινωνίες» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2- Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση, με συνολικό προϋπολογισμό 904.639,48 ευρώ €. Το έργο εστιάζει στις θαλάσσιες, αλιευτικές και ναυτικές παραδόσεις και αποσκοπεί στην προβολή της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας και της περιοχής του Τάραντα Απουλίας, και τη δημιουργία ευκαιριών επέκτασης της εποχικής οικονομικής δραστηριότητας των αλιευτικών κοινοτήτων.

Εταίροι του έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Foggia (Επικεφαλής εταίρος), το Επιμελητήριο του Τάραντα, η Περιφέρεια Απουλίας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ιστορίας) και η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Συνδεδεμένοι εταίροι είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Τάραντα (MarTA) και η Ένωση Αλιέων του Πετριτή Κέρκυρας.

Κύριος στόχος του έργου FISH & CHIPS είναι η ταυτοποίηση, η ανάδειξη και η προστασία της  υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των παραθαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας και της Ιταλίας (παράκτια περιοχή της Απουλίας και της Κέρκυρας), για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων. Οι περιοχές παρέμβασης χαρακτηρίζονται από πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, υλική (κινητή, ακίνητη και υποθαλάσσια), αλλά και  άυλη (προφορικές παραδόσεις, παραστατικές τέχνες, τελετουργίες) που μαρτυρά την έντονη αλληλεπίδραση των κατοίκων με το παράκτιο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των αιώνων.

​Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί Οικομουσείο στον Πετριτή το οποίο, συνδυάζοντας, μεταξύ άλλων, έναν χώρο πληροφόρησης και ένα Δίκτυο Πολιτιστικών Διαδρομών στην νότια Κέρκυρα, θα συμβάλει αποφασιστικά στη διάχυση της γνώσης και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Θα οργανωθούν επίσης πειραματικά εθνοαρχαιολογικά εργαστήρια για τις παραδοσιακές τεχνικές ψαρέματος και ναυπηγικής. Οι επισκέπτες καθοδηγούμενοι από ψαράδες, αρχαιολόγους και ιστορικούς θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στις παραδοσιακές τεχνικές αλιείας και να ανακαλύψουν μέσα από προτεινόμενες διαδρομές στον χώρο, αλλά και μέσω ψηφιακών εφαρμογών, την παράκτια πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας και την αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν ένας Πληροφοριακός Χάρτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα καταγράφονται τα στοιχεία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των παραθαλάσσιων περιοχών) και ένα ντοκιμαντέρ για τα προϊόντα αλιείας και το εμπόριο στην περιοχή παρέμβασης. Αυτή η νέα και καινοτόμος μέθοδος βιώσιμης και ολιστικής τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται το περιβάλλον και τις τοπικές παραδόσεις, μπορεί να αποτελέσει έναν πρόσθετο μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινότητες της Κέρκυρας και της Απουλίας.

Διάρκεια έργου: 30.04.2018 – 30.04.2020 (24 μήνες)
Συνολικόςπ/υ: 904.639,48€
Συγχρηματοδότηση της ΕΕ: 768.943,57€ (ΕΤΠΑ)
Ιστοσελίδα έργου: www.greece-italy.eu

Ημερομηνία:

30/04/2018 - 30/04/2020

Τόπος:

  • Κέρκυρα, Κέρκυρας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Θέμα:

Πολιτισμός, Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Πληροφορίες: Ροδίτη Αγγελική - roditiaggeliki@gmail.com 
Για περισσότερες πληροφορίες: Prof. Danilo Leone - danilo.leone@unifg.it​​

Εκδηλώσεις:

Έτος:

2019

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις