Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Οργάνωση πειραματικών εργαστηρίων παραδοσιακής αλιείας στον Πετριτή στο πλαίσιο του έργου Interreg Ελλάδα-Ιταλία: FISH and CHIPS Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Συμμετέχουσες Κοινωνίες

​Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδας - Ιταλίας 2014-2020 με τίτλο «Fisheries and Cutlural Heritage, Indentity and Participated Societies», ακρωνύμιο «FISH&CHIPS» διοργανώνει στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2019 εργαστήρια με θέμα «Παλιές και σύγχρονες μέθοδοι αλιείας» και «Παραδοσιακή Παραγωγή Κιούρτων-Καλαθιών και Διχτυών Αλιείας». Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Παλιό Κοινοτικό Γραφείο Πετριτή στη Νότια Κέρκυρα.

Τα πειραματικά εργαστήρια έχουν ως σκοπό την αναβίωση παραδοσιακών μεθόδων αλιείας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών περιοχών της Κέρκυρας. Οι συμμετέχοντες καθοδηγούμενοι από τους ψαράδες και ειδικούς εισηγητές θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στις παραδοσιακές τεχνικές αλιείας και να δουν από κοντά τη διαδικασία κατασκευής παραδοσιακών εργαλείων αλιείας. Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 θα λάβει χώρα το πρώτο εργαστήριο με θέμα «Παλιές και σύγχρονες μέθοδοι αλιείας» και την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 το δεύτερο με θέμα «Παραδοσιακή Παραγωγή Κιούρτων-Καλαθιών και Διχτυών Αλιείας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο έως 2 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εργαστηρίων:

Εργαστήρια Παραδοσιακής Αλιείας Πετριτή

Το έργο FISH CHIPS έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας InterregV-Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας. 

Ημερομηνία:

25/09/2019 - 26/09/2019

Τόπος:

  • Κέρκυρα, Κέρκυρας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Πολιτισμός, Εκπαίδευση (γενικά), Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα

Ετικέτες:

Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις