Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης»

​Το έργο «Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ​

Το συγκεκριμένο έργο αφορά:  α) στην κτηριολογική αναβάθμιση του ιστορικού κτηρίου του ΠΜΑ και στην αναβάθμιση των υποδομών του με την λογική ενός αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ο οποίος θα διαμορφώσει ένα σύγχρονο αποθηκευτικό και εκθεσιακό περιβάλλον, β) στην οργάνωση και λειτουργία της δυτικής πτέρυγας του Παλαιού Μουσείου ως πρότυπης αρχαιολογικής μουσειακής αποθήκης με σκοπό τη στέγαση, προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού υλικού και συγκεκριμένα αρχιτεκτονικών μελών και συνόλων των χαμένων κυρίως κτισμάτων και αναθημάτων της Ακρόπολης, καθώς και των ενεπίγραφων λίθων, γ) στην παρουσίαση με πλούσιο εποπτικό υλικό της διαχρονικότητας και της συνέχειας της ζωής στον Ιερό Βράχο ταυτόχρονα με την ιστορία του ίδιου του Μουσείου και της έρευνας στο χώρο, με τη βοήθεια πολυμεσικών εφαρμογών, δ) στην αναβάθμιση του Εργαστηρίου Συντήρησης με εξειδικευμένη τεχνολογική υποδομή και στη δημιουργία πρότυπου εργαστηρίου ανοικτής θέασης, ε) στην αναβάθμιση των δυτικών αποθηκών, στ) στην διαμόρφωση της ανατολικής πτέρυγας του κτηρίου του Παλαιού Μουσείου σε χώρο γραφείων και αρχείου της ΥΣΜΑ για την παράλληλη, κατά το δυνατόν, αποφόρτιση του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου από τις βοηθητικές εγκαταστάσεις των εργοταξίων αναστήλωσης.

          Το εν λόγω έργο, μέσα από την αισθητική και λειτουργική βελτίωση του Παλαιού Μουσείου, θα αποδώσει στον επισκέπτη έναν ευρύχωρο, διδακτικότατο και ευέλικτο χώρο πολλαπλών χρήσεων, στον μελετητή έναν λειτουργικό χώρο μελέτης και στον επαγγελματία του χώρου έναν ευχάριστο και αναβαθμισμένο χώρο εργασίας.

​ 

Ημερομηνία:

13/07/2018 - 30/11/2021

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Μουσεία

Ετικέτες:

Έτος:

2018
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις