Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εργασίες συντήρησης στον Πολυθάλαμο τάφο

​Οι εργασίες στον χώρο του Πολυθάλαμου τάφου ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2015. Σε πρώτη φάση, συντηρήθηκε ο θάλαμος με το κόκκινο επίχρισμα. Έγινε καθαρισμός της επιφάνειας των κονιαμάτων με μηχανικό τρόπο, της κλίνης και του δαπέδου. Κατασκευάστηκε προσωρινή ξύλινη ισόπεδη ράμπα για τη μεταφορά των μπάζων και των υλικών συντήρησης καθώς και για προστασία των εργαζομένων και των υλικών από την ανερχόμενη υγρασία. Ακολούθως, ξεκίνησαν οι στερεώσεις με ακρυλικές ρητίνες διασποράς, ενέματα και στεφανώματα. Στη συνέχεια, μέχρι και τα τέλη του Ιουλίου 2015, έγιναν εργασίες και στον κεντρικό θάλαμο, καθώς και στον τρίτο δεξιά θάλαμο, όπου σώζονταν κάποια κονιάματα.

Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2016, έγιναν επαναληπτικές εργασίες στον χώρο του  θαλάμου με το κόκκινο κονίαμα, καθώς και στερεώσεις και ενέματα στον τρίτο αριστερό χώρο με το πηλοκονίαμα. Τον Ιούλιο, με το πέρας των εργασιών, έγινε απομάκρυνση της προσωρινής ξύλινης κατασκευής, η οποία αντικαταστάθηκε με μόνιμη, μεταλλική.

Ημερομηνία:

01/04/2015 - 29/07/2016

Τόπος:

  • Πέλλα, Πέλλης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Έτος:

2018
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις