Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προστασία και αποκατάσταση της αυλής της Κλεψύδρας στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης
​Το έργο «Προστασία και Αποκατάσταση της Αυλής της Κλεψύδρας στη Βόρεια Κλιτύ της Ακρόπολης» εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το 2010 και υλοποιήθηκε, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών.
Στην πρώτη φάση του έργου εντάχθηκαν οι επεμβάσεις στην αυλή της Κλεψύδρας, με στόχο την προστασία από τους ραγδαίους ρυθμούς φθοράς, την αντιμέτωπη, διαχείριση και διαμόρφωση των περιβαλλοντικών συνθηκών  καθώς και την κατά το δυνατόν ανάκτηση της αρχικής της μορφής μέσω τη στατικής ενίσχυσης των δόμων και των αρχιτεκτονικών μελών και των επιφανειακών επεμβάσεων συντήρησης.
Ωστόσο στην πορεία κρίθηκε σκόπιμη η επέκτασή τους τόσο στο θολωτό οικοδόμημα, όσο και στις επισφαλείς βραχόμαζες στην περιοχή του μνημείου, σε μια προσπάθεια διάσωσης, αλλά και ανάδειξης του συνόλου του μνημειακού συγκροτήματος. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν σε εφαρμογή μελέτης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο των «Μελετών Ωρίμανσης και Προετοιμασίας για την αποκατάσταση μνημείων αρμοδιότητας της Α΄ ΕΠΚΑ» του Ε. Π. Πολιτισμός του Γ΄ ΚΠΣ, καθώς και συμπληρωματικής μελέτης, οι οποίες εκπονήθηκαν από το προσωπικό της Εφορείας και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Οι επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης στο μνημείο που έλαβαν χώρα  ήταν η συντήρηση επιφανείας και η δομική αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μελών των τοιχοδομών και των επιχρισμάτων. Έγινε  εξ ολοκλήρου τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης, των παλαιότερων επεμβάσεων και η καταγραφή όλων των ιστορικών στοιχείων και των σημερινών επεμβάσεων με φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση.
 Αντιμετωπίστηκαν  κατά το δυνατό, οι περιβαλλοντικοί διαβρωτικοί παράγοντες, όπως η υγρασία και σχεδιάστηκε μια εις βάθους επεμβατική τακτική εξυγίανσης  του  μνημείου που περιελάμβανε τοπική στεγανοποίηση και στερέωση των λίθων, των τοιχοδομών και των επιχρισμάτων με εφαρμογή νέων συνδετικών κονιαμάτων, ενεμάτων ,τμηματικές αποκολλήσεις και συγκολλήσεις ετοιμόρροπων τμημάτων και θραυσμάτων, επιφανειακούς  καθαρισμούς, προστασία και αισθητική αποκατάσταση.  

Η ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ
Η αυλή της Κλεψύδρας παρουσίαζε έντονη επιφανειακή διάβρωση και δομικά προβλήματα όπως μετακινήσεις λίθων. Ολοκληρώθηκε η συστηματική συντήρηση της επιφάνειας όλων των λίθων του δαπέδου και των τοίχων της αυλής και ειδικότερα η αφαίρεση των υλικών των παλαιότερων επεμβάσεων, η φωτογράφηση και σχεδίαση των ορατών όψεων, η χαρτογράφηση των φθορών, η στερέωση ετοιμόρροπων τμημάτων, η εφαρμογή ενεμάτων και σφραγίσεων, η ταύτιση και συγκόλληση θραυσμάτων.
 
ΤΟ ΘΟΛΩΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ
Το μνημείο εμφάνιζε μόνιμες παραμορφώσεις και σοβαρές ενδείξεις μετακινήσεων, ρωγμών αποκόλλησης της τοιχοποιίας από τους παρακείμενους βράχους, βυθίσεις στην κύρια θόλο. Σημαντικές επίσης φθορές υπήρχαν τόσο στην πλινθοδομή, όσο και στις τοιχογραφίες.
Πραγματοποιήθηκαν η στερέωση των τοιχογραφιών και οριοθέτηση της αρχικής τοιχογραφημένης επιφάνειας. Αποτοίχιση μικρών τμημάτων τοιχογραφίας,, στερέωση, καθαρισμός και επανατοποθέτηση, τελική επεξεργασία των στεφανωμάτων και εφαρμογή νέων κονιαμάτων. Η δομική αποκατάσταση μέσω αρμολογημάτων στα ορατά φέροντα στοιχεία και πλήρωση των ρηγματώσεων με χρήση ενεμάτων, τόσο στην εξωτερική, όσο και στην εσωτερική επιφάνεια του μνημείου.
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, προσέφεραν τη δυνατότητα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, αλλά και περαιτέρω μελέτης του μνημειακού συνόλου της Κλεψύδρας. Οι επεμβάσεις στην αυλή εξασφαλίζουν την προστασία και την αποκατάσταση, κατά το δυνατόν, της αρχικής της εικόνας. Η αποκατάσταση του θολωτού οικοδομήματος δημιουργεί επιπλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση ενός ακόμη επισκέψιμου μνημείου στον αρχαιολογικό χώρο της Βόρειας Κλιτύος της Ακρόπολης, ενώ η στερέωση των βραχωδών μαζών εξασφαλίζει την περαιτέρω προστασία της Κλεψύδρας και συγχρόνως ασφαλείς συνθήκες επισκεψιμότητας του χώρου.


Χρηματοδότης; Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικοί Πόροι

Εντάσεται στο Επιχειρησακό Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ" (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

05/06/2011 - 14/12/2015

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Στέλιος Δασκαλάκης, Μιχάλης Μπαρδάνης, Δημήτρης Δαμιανός 

Συντηρητές αρχαιοτήτων

​Δημήτρης Δαμιανός

Συντηρητής  αρχαιοτήτων

Θέμα:

Αρχαιότητες, Πολιτισμός, Συντήρηση κτιρίων

Ετικέτες:

Έτος:

2011
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις