Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση μεταλλικών ευρήματων διαφόρων τύπων και υλικών από τις αποθήκες του Μουσείου Κεραμεικού
Ανασκαφικά ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, διαφορετικών τύπων -όπλα, σκευή, κοσμήματα- από διαφορετικά υλικά -  χαλκό σίδηρο αργυρό και χρυσό- τα οποία στην πλειοψηφία έφεραν παλαιές συντηρήσεις  από την δεκαετία του 1950. Σκοπός της συντήρησης ήταν η αντιμετώπιση των φθοροποιών παραγόντων οι οποίοι  οφείλονταν στη αστοχία - ως επί το πλείστον - των υλικών που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθον για την συντήρηση και την προστασία τους καθώς και στις ακατάλληλες συνθήκες έκθεσης και αποθήκευσής τους. Στα πλαίσια της συντήρησης πραγματοποιήθηκε παρατήρηση των αντικειμένων σε στερεοσκοπικό μικροσκόπιο με σκοπό την εξέταση της κατάστασης διατήρησής τους: των προϊόντων διάβρωσης, τον εντοπισμό οργανικών υλικών καθώς και πιθανή ύπαρξη διακόσμησης.
Στα αντικείμενα παρατηρηθήκαν: μηχανικές κακώσεις -απώλειες υλικού, θραύσεις και ρωγμές- αποδόμηση παλαιότερων υλικών συμπλήρωσης γήρανση των υλικών επικάλυψης, και εξασθένηση των παλαιών συγκολλητικών μέσων.
Οι εργασίες συντήρησης ξεκίνησαν με μηχανικό καθαρισμό των επικαθίσεων και προϊόντων διάβρωσης και αφαίρεση υλικών επικάλυψης παλαιότερων συντηρήσεων σε όσα αντικείμενα κρίθηκε απαραίτητο. Στις περιπτώσεις επικάλυψης με συνθετικά βερνίκια χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι διαλύτες ενώ για τις περιπτώσεις επικάλυψης με κερί. έγινε χρήση white spirit και αιθανόλης Πραγματοποιήθηκε αφαίρεση παλαιοτέρων συγκολλήσεων με χρήση διαλυτών και αφαίρεση παλαιών συμπληρώσεων όπου κρίθηκε απαραίτητο με μηχανικά μέσα και χρήση εργαλείων (microtour, dremel).
Για την σταθεροποίηση των χάλκινων αντικειμένων έγινε εμβάπτιση σε αιθυλικό διάλυμα βενζοτριαζόλης σε κώδωνα κενού αέρος. Στη συνέχεια, αφρύγρανση με παρατεταμένο κλιβανισμό ή εμβάπτιση σε λουτρό ακετόνης. Ακολούθησε η προστασία των αντικειμένων: για τα σιδερένια αντικείμενα έγινε χρήση μικροκρυσταλικου κεριού είτε με επάλειψη είτε με εμβάπτιση κατά περίπτωση, ενώ για τα χάλκινα εμποτισμός με βερνίκι incralac και τολουόλη.
Για τη συγκόλληση των σιδερένιων αντικειμένων χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ακρυλικές και εποξικές ρητίνες βραδείας ή ταχείας πήξεως και για τα χάλκινα αντικείμενα κόλλες νιτροκυτταρίνης και ακρυλικές ρητίνης (HMG).
Έγιναν δελτία συντήρησης των αντικειμένων. Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης τα αντικείμενα συσκευάστηκαν και επέστρεψαν στο Μουσείο του Κεραμικού.


Εργαστήριο συντήρησης μεταλλικών ευρημάτων, Δράκοντος 35  και Ιφιγενείας , Ακαδημία Πλάτωνος. 


Χρηματοδότης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

30/08/2012 - 05/01/2014

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Κούμα Ελένη, Νικολακοπούλου Ελένη​
Συντηρήτριες αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
Τηλέφωνο: +30 210 32 19 288

Φαξ: +30 210 33 18 473

Θέμα:

Αρχαιότητες, Πολιτισμός

Ετικέτες:

Έτος:

2012
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις