Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση κεραμικών αντικειμένων από τη σωστική ανασκαφή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών επί της οδού Μυλλέρου 38, Μεταξουργείο.
Ο σκοπός της συντήρησης των ευρημάτων από την ανασκαφή επί της οδού Μυλλέρου 38 στο Μεταξουργείο ήταν η αναχαίτιση της φθοράς των αντικειμένων και η διατήρηση τους στο χρόνο, με έμφαση στην προληπτική συντήρηση. Η προληπτική συντήρηση αφορά στις έμμεσες επεμβάσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την επιβράδυνση και την πρόληψη της φθοράς των αντικειμένων και περιλαμβάνει κυρίως την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων συσκευασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης τους σε ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Στις εργασίες ενεργητικής συντήρησης, δηλαδή στις άμεσες επεμβάσεις, χρησιμοποιήθηκαν υλικά τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα εάν χρειαστεί και ακολουθήθηκε η αρχή της ελάχιστης επέμβασης στα ζητήματα της αισθητικής αποκατάστασης.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε τεκμηρίωση, δηλαδή συμπληρώθηκαν δελτία συντήρησης για κάθε σύνολο ευρημάτων (όστρακα -θραύσματα κεραμικής- και αντικείμενα), τα οποία φωτογραφήθηκαν πριν την έναρξη των εργασιών, αλλά και σε όλα τα στάδια συντήρησης τους. Εκτιμήθηκε η κατάσταση διατήρησης τους και αναπτύχθηκε η μεθοδολογία και ο προγραμματισμός των απαιτούμενων επεμβάσεων. Τα όστρακα καθαρίστηκαν με μηχανικό τρόπο και χρήση απιονισμένου νερού. Στη συνέχεια έγινε πρόχειρη συναρμολόγηση των οστράκων και ακολούθησε η ανάταξη και η συγκόλληση τους. Μετά από έλεγχο περίπου δύομισι χιλιάδων οστράκων, βρέθηκαν συνανήκοντα όστρακα από τα οποία προέκυψαν εξήντα τέσσερα αντικείμενα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: μαγειρικά σκεύη (χύτρα, αρύταινα, τηγανόσχημο σκεύος) και επτά αμφορείς. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης τα αντικείμενα συσκευάστηκαν με κατάλληλα υλικά και αποθηκεύτηκαν σε ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Αρχικά πραγματοποιήθηκε μακροσκοπική εξέταση των ευρημάτων και διαπιστώθηκε η καλή κατάσταση της επιφάνειας τους. Σε επόμενο στάδιο υλοποιήθηκαν οι εργασίες τεκμηρίωσης, δηλαδή συμπληρώθηκαν δελτία συντήρησης για κάθε σύνολο ευρημάτων (όστρακα (θραύσματα κεραμικής) και αντικείμενα), τα οποία φωτογραφήθηκαν πριν την έναρξη των εργασιών, αλλά και σε όλα τα στάδια συντήρησης τους. Εκτιμήθηκε η κατάσταση διατήρησης τους και αναπτύχθηκε η μεθοδολογία και ο προγραμματισμός των απαιτούμενων επεμβάσεων. Τα όστρακα καθαρίστηκαν με μηχανικό τρόπο και χρήση απιονισμένου νερού. Στη συνέχεια έγινε πρόχειρη συναρμολόγηση των οστράκων με χαρτοταινία και ακολούθησε η ανάταξη και η συγκόλληση τους. Μετά από έλεγχο περίπου δύομισι χιλιάδων οστράκων, βρέθηκαν συνανήκοντα όστρακα από τα οποία προέκυψαν εξήντα τέσσερα αντικείμενα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: μαγειρικά σκεύη (χύτρα, αρύταινα, τηγανόσχημο σκεύος) και επτά αμφορείς. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης τα αντικείμενα συσκευάστηκαν με κατάλληλα υλικά και αποθηκεύτηκαν σε ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Εργαστήριο Συντήρησης Κεραμικών, Γυάλινων και Οργανικών Υλικών, Δράκοντος 35 και Ιφιγενείας, Ακαδημία Πλάτωνος

Χρηματοδότης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/06/2014 - 30/09/2014

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Πέρρου Γαρυφαλλιά & Φλουσκάκου Μαρία
Συντηρήτριες  Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Τηλέφωνο: +30 210 32 19 288
Φαξ: +30 210 33 18 437

Βιβλιογραφία:

  • Cronyn J.M, Τhe Elements of Archaeological Conservation. London: Routledge., 1990
  • Elston, M., Technical and Aesthetic Considerations in the Conservation of Ancient Ceramic and Terracotta Objects in the J. Paul Getty Museum: Five Case Studies, Studies in Conservation, 35, No. 2,, pp. 69-80.
  • Λυριτζής, Ι. , Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία. Αθήνα, 2007

Θέμα:

Αρχαιότητες, Πολιτισμός, Συντήρηση κτιρίων

Ετικέτες:

Έτος:

2014
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις