Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Στερέωση και αποκατάσταση του εσωτερικού επιθαλάσσιου τείχους Φρουρίου Χίου

​Το έργο «Στερέωση και αποκατάσταση του εσωτερικού επιθαλάσσιου τείχους Φρουρίου Χίου» εκτελέστηκε με αυτεπιστασία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"), με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 1/1/2011 -  30/11/2015 και προϋπολογισμό 2.032.000 ευρώ. Υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, με επίβλεψη της Επιστημονικής Επιτροπής Αποκατάστασης – Ανάδειξης Μεσαιωνικού Οικισμού Αναβάτου και Οχυρώσεων Κάστρου Χίου (του πρώην Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων).Το έργο  περιελάμβανε εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης της εσωτερικής παρειάς του επιθαλασσίου τείχους (σε μήκος 240 μ. περίπου), καθώς το τείχος στην περιοχή αυτή βρισκόταν σε μέτρια κατάσταση και δεν ήταν επισκέψιμο. Ειδικότερα, έγιναν εργασίες καθαρισμού (από την υπάρχουσα βλαπτική βλάστηση κλπ.), καθαίρεση των αυθαιρέτων κτισμάτων που βρίσκονται σε επαφή και κατά μήκος του τείχους, ανασκαφική έρευνα για την αποκάλυψη της θεμελίωσης του τείχους, διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου για την ελεγχομένη απορροή των ομβρίων, στερεώσεις λιθοδομών, ανακτήσεις και αποκαταστάσεις. Κατασκευάστηκε δίκτυο φωτισμού και έγιναν οι αναγκαίες διαμορφώσεις (πρόσβαση, πινακίδες πληροφόρησης κλπ.) για την ασφαλή επίσκεψη του κοινού.     

  Με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάθηκε και κατέστη επισκέψιμο το εσωτερικό επιθαλάσσιο τείχος του φρουρίου της Χίου σε μήκος 240 μ. περίπου, το οποίο βρισκόταν σε μέτρια κατάσταση διατήρησης, ενώ ταυτόχρονα καθαρίστηκε, διαμορφώθηκε και ευπρεπίστηκε όλη η περιοχή κατά μήκος του τείχους. 


Χρηματοδότης: Υπουργείο Πολιτισμο ύ και Αθλητισμού

Εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου", ΕΣΠΑ 2007-2013

Έταιρος: Επιστημονική Επιτροπή Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μεσαιωνικού Οικισμού Αναβάτου και των Οχυρώσεων Κάστρου Χίου​

Ημερομηνία:

01/01/2011 - 31/12/2015

Τόπος:

  • Χίος, Χίου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αριστέα Καββαδία
Αρχαιολόγος, ​Πρόεδρος Επιστημονικής ΕπιτροπήςΘέμα:

Αρχαιότητες

Ετικέτες:

Έτος:

2011
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις