Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πριν από τη μεγάλη πρωτεύουσα

​Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας διοργάνωσε ημερίδα στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Πριν από τη μεγάλη πρωτεύουσα», με στόχο την ανάδειξη και συζήτηση των κύριων επιστημονικών ζητημάτων που θέτει η έκθεση, αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν τις περιόδους πριν από τη μεταφορά της πρωτεύουσας του μακεδονικού βασιλείου στην Πέλλα. Το πρώτο μέρος της ημερίδας ήταν είναι αφιερωμένο στη  προϊστορία της περιοχής της Πέλλας. Αρχικά παρουσιάστηκε η γεωμορφολογική εξέλιξη του τοπίου. Στη συνέχεια συζητήθηκαν οι βαθύτατες αρχές σημαντικών πρακτικών που εμφανίστηκαν ήδη στις πρώιμες γεωργοκτηνοτροφικές κοινότητες και ανιχνεύονται ως σήμερα. Μετά παρουσιάστηκε ο προϊστορικός οικισμός του Αρχοντικού και ιδιαίτερα η διαδικασία παρασκευής τροφής, η υφαντική και οι σχέσεις του οικισμού με τον ευρύτερο κόσμο. Σε άλλη ανακοίνωση δόθηκαν τα νέα δεδομένα για την εποχή του σιδήρου στην περιοχή της Πέλλας.

                Η εποχή του σιδήρου στη Μακεδονία αποτέλεσε το θέμα και της εναρκτήριας ομιλίας του δεύτερου μέρους της ημερίδας. Ακολούθησε ιστορική προσέγγιση των μετακινήσεων των φύλων στην ευρύτερη περιοχή της Πέλλας. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το νεκροταφείο του Αρχοντικού και συζητήθηκαν αναλυτικά τα έθιμα ταφής. Τα έθιμα ταφής κατά την αρχαϊκή εποχή στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας ήταν το θέμα της τελευταίας ανακοίνωσης του δεύτερου μέρους.

                Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για την πολλαπλή ανάγνωση των ταφικών πρακτικών, τις ενδείξεις ιεραρχίας και τον ρόλο των νεκροταφείων στις κοινωνικές ζυμώσεις, καθώς και για την εξάπλωση των Μακεδόνων στην περιοχή ανατολικά του Αξιού.

                Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν επίσης τα παρασκήνια της έκθεσης με έμφαση στη συντήρηση και το στήσιμο της έκθεσης, αλλά και η έκδοση των αποτελεσμάτων του έργου «Συντήρηση – ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πέλλας και περιοχής της».

Ημερομηνία:

12/04/2016 - 13/04/2016

Τόπος:

  • Πέλλα, Πέλλης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Αρχαιότητες
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις