Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση τμήματος Κούρου από το θαλάσσιο χώρο της Μονεμβασίας
Πρόκεται για τμήμα μαρμάρου, με μεγάλο πορώδες, που φέρει επικαθίσεις από τη θάλασσα σε μικρή έκταση.
Οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν αφαλάτωση, μηχανικό καθαρισμό, στέγνωμα και τεκμηρίωση των εργασιών. Η επιφάνεια του γλυπτού καλυπτόνταν από επιφανειακή κρούστα αλάτων. Η απομάκρυνσή τους πραγματοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου με μηχανικά μέσα . Χρησιμοποιήθηκαν νυστέρια και μαλακές βούρτσες.
Για τη διαδικασία της αφαλάτωσης επιλέχθηκε η μέθοδος της στατικής εμβάπτισης. Αποτελεί το πιο χρονοβόρο στάδιο της συντήρησης. Το εύρημα εμβαπτίζεται σε διαδοχικά μπάνια θαλασσινού νερού – νερού δικτύου ύδρευσης –απιονισμένου νερού. Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο γίνεται σύμφωνα με τη μέτρηση της αγωγιμότητας. Η αφαλάτωση θεωρείται πλήρης όταν οι τιμές αγωγιμότητας είναι κοντά στην τιμή της αγωγιμότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης. Η ξήρανση του αντικειμένου υποβοηθήθηκε με διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης και απιονισμένου 1:1 και τέλος με διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης είναι δυνατή η επιστημονική του αξιοποίηση, δηλαδή η συγκέντρωση πληροφοριών, η μελέτη, η ανάδειξη, η έκθεσή του στο κοινό.

Χρηματοδότης: ΥΠΠΟΑ

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2012 - 31/12/2013

Τόπος:

  • Μονεμβασιά, Λακωνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Συμεωνίδου Σμαράγδα
ΤΕ Συντηρητών

Παΐζη Δέσποινα, Παπανίκου Σπυριδούλα
Συντηρήτριες έργων τέχνης και αρχαιοτήτων

Βιβλιογραφία:

  • Amoroso G.G., Fassina V., Stone decay and conservation, ------------, 1983
  • Λαμπρόπουλος Β.Ν., Διάβρωση και Συντήρηση Πέτρας, Αθήνα, 1993
  • Σκουλικίδης Θ.Ν., "Διάβρωση και συντήρηση των δομικών υλικών των μνημείων", Παν.Εκδ.Κρήτης, Ηράκλειο, 2000

Ετικέτες:

Έτος:

2012
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις