Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση εικόνας του Αγίου Νικολάου
Το έργο συντηρήθηκε στο εργαστήριο συντήρησης εικόνων του Μ.Β.Π σε δύο χρονικές περιόδους: Α.Φάση : Β. Γανίτης 2000 και Β.Φάση: Α. Ντούση 2003

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Α Φάση:
-Απομάκρυνση του δερμάτινου φορέα από το υφασμάτινο υποστήριγμα στο οποίο
ήταν φοδραρισμένο.
- Αφαίρεση των υπολειμμάτων της κόλλας του φοδραρίσματος με μηχανικό τρόπο
- Επιπεδοποίηση με μηχανικό τρόπο

Β Φάση:
-Απομάκρυνση κηρωδών και άλλων επικαθήσεων από το εχέσαρκο και από την
ζωγραφική επιφάνεια.
-Αισθητική αποκατάσταση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

-Σχεδιαστική αποτύπωση των βασικών περιγραμμάτων της παράστασης και των φθορών
-Ο καθαρισμός του εχέσαρκου και της ζωγραφικής επιφάνειας έγινε με μηχανικό
τρόπο
-Αισθητική αποκατάσταση με υδατοχρώματα
-Τοποθέτηση της εικόνας για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, σε ειδικό γυάλινο θάλαμο με ελεγχόμενες περιβαλλοντικές παραμέτρους σχετικής υγρασίας, θερμοκρασίας και ακτινοβολίας.
Κατά το διάστημα αυτό η κατάσταση διατήρησης του έργου ήταν σταθερή και παράλληλα η προσαρμογή του στις συνθήκες έκθεσης έγινε σταδιακά.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι επεμβάσεις συντήρησης στο έργο λόγω της φύσης του ήταν ελάχιστες. Περισσότερο διερευνήθηκε το μικροκλίμα στο οποίο θα εκτίθεται το έργο, λόγω της ευαισθησίας του φέροντος υλικού του στις περιβαλλοντικές παραμέτρους.
Οι συνθήκες έκθεσής του ελέγχονται και καταγράφονται καθημερινά, συνεχίζοντας έτσι την προληπτική συντήρησή του.

Ημερομηνία:

01/01/2000 -

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Λαζίδου Δήμητρα, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις