Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση εικόνας του Αγίου Γοβδελαά
Η εικόνα συντηρήθηκε παλαιότερα, στοιχεία δεν υπάρχουν. Στο εργαστήριο του Μ.Β.Π συντηρήθηκε το έτος 2002.

Εργασίες Συντήρησης

-Εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων εξέτασης και διάγνωσης
-Σχεδιαστική αποτύπωση των φθορών
-Στερέωση προετοιμασίας και χρωματικών στοιβάδων
-Αφαίρεση οξειδωμένου βερνικιού και επιζωγραφήσεων από τη ζωγραφική επιφάνεια.
-Αισθητική αποκατάσταση.
-Εφαρμογή προστατευτικού βερνικιού

Ζωγραφική Επιφάνεια

Μέθοδοι διερεύνησης της παθολογίας της εικόνας:
- ακτινογράφηση,
- φωτογράφηση στο υπεριώδες φάσμα ακτινοβολίας.
- φωτογράφηση στο υπέρυθρο φάσμα ακτινοβολίας.

Εργασίες συντήρησης:
- Εφαρμογή στερεωτικού υλικού, eltoline tissue και βάρους για την καλύτερη πρόσφυση των αποκολλημένων στρωμάτων στο υπόστρωμα της εικόνας
- Χημικός καθαρισμός οξειδωμένου βερνικιού με παράλληλη χρήση στερεομικροσκοπίου
- Αφαίρεση με χημικό τρόπο του μεταγενέστερου φύλλου χρυσού και των συμπληρώσεων που αποκαλύφτηκαν
- Αισθητική αποκατάσταση με χρωστικές και συνδετικό υλικό.
- Επίχρισμα προστασίας - βερνίκι

Αποτελέσματα διαγνωστικών μεθόδων και Εργασιών Συντήρησης

Με την συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών μεθόδων, στοιχειοθετήθηκε και τεκμηριώθηκε:
- Η κατάσταση του βερνικιού και η ύπαρξη στοκαρισμάτων
- Η διαφορά στην ποιότητα των δύο επιχρυσώσεων στον κάμπο και στο παραλληλόγραμμο με το συμπίλημα ΓΟΒΔΕΛΑΑΣ Ο ΠΟΛΥΑΘΛΟΣ.
- Η ύπαρξη δεύτερης επιγραφής ελαφρώς διαφοροποιημένης από την εμφανή.

Οι εργασίες που ακολούθησαν επικεντρώθηκαν στην συγκράτηση των επικίνδυνων και αποκολλημένων περιοχών της ζωγραφικής επιφάνειας, στην απομάκρυνση των όψιμων ζωγραφικών επεμβάσεων και στην αισθητική αποκατάσταση του έργου.

Ημερομηνία:

21/01/2002 -

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Λαζίδου Δήμητρα, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις