Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση εικόνας Δέησης με Δωδεκάορτο
Η εικόνα συντηρήθηκε παλαιότερα, στοιχεία όμως δεν υπάρχουν.
Στο εργαστήριο του Μ.Β.Π. συντηρήθηκε το έτος 2000.


Εργασίες Συντήρησης

Ζωγραφική Επιφάνεια:
-Αφαίρεση βερνικιού και επιφανειακών ρύπων
-Αισθητική αποκατάσταση
-Εφαρμογή προστατευτικού επιχρίσματος - βερνικιού

Μεθοδολογία Εργασιών:
-Σχεδιαστική αποτύπωση της παρούσας κατάστασης διατήρησης της εικόνας
-Χημικός καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας
-Αισθητική αποκατάσταση με υδατοχρώματα των πολυάριθμων φθορών της ζωγραφικής.

Οι επεμβάσεις αποκατάστασης επικεντρώθηκαν στην απομάκρυνση ρύπων και ακατάλληλων βερνικιών της ζωγραφικής επιφάνειας, στην αισθητική βελτίωση της όψης της εικόνας και στην ανανέωση του βερνικιού.

Ημερομηνία:

21/01/2000 -

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Γανίτης Βάιος, Συντηρητής Αρχ/των και Έργων Τέχνης
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις