Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση του αγάλματος της έφιππης Νηρηίδας ή Αύρας, από τον Ναό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο (Ύστερη Κλασική Περίοδος)
Η συντήρηση του αγάλματος της έφιππης Νηρηίδας ή Αύρας εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν σε ένα σύνολο γλυπτών της ύστερης κλασικής περιόδου από την περιοχή της Επιδαύρου. Το άγαλμα είναι κατασκευασμένο από πεντελικό μάρμαρο.
Βασικό στοιχείο της κατάστασης διατήρησης του έργου ήταν η απώλεια της αρχικής επιφάνειας και των ανάγλυφων λεπτομερειών λόγω του φαινομένου της κυψέλωσης. Αποτέλεσμα του μηχανισμού δράσης των διαλυτών αλάτων ήταν η επιφανειακή και υποεπιφανειακή αποσάθρωση, η αποδυνάμωση της συνοχής των κρυστάλλων του μαρμάρου και η παρουσία έντονων ρηγματώσεων. Σε συνδυασμό με την εναπόθεση επικαθίσεων από ατμοσφαιρικούς ρύπους και αιωρούμενα σωματίδια, η επιφάνεια του έργου είχε υποστεί εκτεταμένη χρωματική αλλοίωση.
Οι επεμβάσεις συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν είχαν στόχο την αναστολή των μηχανισμών διάβρωσης, την ανάκτηση της συνοχής του υλικού και την βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του καθώς και την αισθητική αποκατάσταση του έργου. Με τη βοήθεια της μακροσκοπικής και μικροσκοπικής παρατήρησης της επιφάνειας του γλυπτού πραγματοποιήθηκε ήπιος καθαρισμός με χρήση επιθεμάτων απιονισμένου νερού. Η στερέωση της επιφάνειας έγινε με κορεσμένο διάλυμα Ca(OH)2 ενισχυμένο με 6%CaCO3. Τέλος, πραγματοποιήθηκε αισθητική αποκατάσταση των γύψινων συμπληρώσεων του γλυπτού και αντικαταστάθηκε η παλαιά βάση στήριξης με νέα μάρμαρινη βάση διατηρώντας την παλαιά συνδεσμολογία η οποία ήταν σε καλή κατάσταση.

Ημερομηνία:

11/10/2002 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Καραμουζάς Δημήτρης
Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Μπίκα Δάφνη
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Παναγάκος Γιάννης
Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Βιβλιογραφία:

  • Amoroso G.G., Fassina V., Stone decay and conservation, ------------, 1983
  • , Cronyn J.M., The elements of archaeological conservation, 2.Routledge, Λαμία, 1990
  • Λαμπρόπουλος Β.Ν., Διάβρωση και Συντήρηση Πέτρας, Αθήνα, 1993
  • Σκουλικίδης Θ.Ν., "Διάβρωση και συντήρηση των δομικών υλικών των μνημείων", Παν.Εκδ.Κρήτης, Ηράκλειο, 2000

Ετικέτες:

Έτος:

2002
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις