Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση της επιτύμβιας στήλης της Ηγησούς, κόρης του Προξένου, κλασικής περιόδου (τέλη του 5ου αι.π.Χ.). Αρ.Ευρ.3624
Η επιτύμβια στήλη της Ηγησούς βρέθηκε στην Αθήνα, στο νεκροταφείο του Κεραμεικού το 1870 και είναι κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο. Οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν είναι ο επιφανειακός καθαρισμός και η αισθητική αποκατάσταση των γύψινων τμημάτων του έργου. Η απομάκρυνση των επιφανειακών χαλαρών επικαθίσεων (ατμοσφαιρικοί ρύποι, αιθάλη και αιωρούμενα σωματίδια) έγινε με χρήση επιθεμάτων απιονισμένου νερού σε συνδυασμό με μηχανικό καθαρισμό. Σε περιοχές που παρατηρήθηκε αποδυνάμωση της συνοχής των κρυστάλλων του μαρμάρου, πραγματοποιήθηκε στερέωση της επιφάνειας με διάλυμα Ca(OH)2 ενισχυμένο με 6%CaCO3. Τα στάδια των εργασιών συντήρησης τεκμηριώθηκαν φωτογραφικά.

Ημερομηνία:

20/11/2001 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Καραμουζάς Δημήτρης
Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Μπίκα Δάφνη
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Παναγάκος Γιάννης
Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Βιβλιογραφία:

  • Amoroso G.G., Fassina V., Stone decay and conservation, ------------, 1983
  • Δεμίρη Κ.Α, Τεχνική Γεωλογία, Μέρος Α, Γεωλογικοί Σχηματισμοί, Αθήνα, χ.χ
  • Λαμπρόπουλος Β.Ν., Διάβρωση και Συντήρηση Πέτρας, Αθήνα, 1993
  • Σκουλικίδη Θ.Ν., Εφαρμοσμένη Ηλεκτροχημεία, Α' Διάβρωση και Προστασία, Αθήνα, 1980
  • Σκουλικίδης Θ.Ν., "Διάβρωση και συντήρηση των δομικών υλικών των μνημείων", Παν.Εκδ.Κρήτης, Ηράκλειο, 2000

Ετικέτες:

Έτος:

2001
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις