Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ελεφάντινη πυξίδα
(αρ. 2477)
Οι πυξίδες αποτελούσαν κιβωτίδια, συνήθως με πώμα, που χρησίμευαν στη φύλαξη κοσμημάτων ή υλών καλλωπισμού. Η συγκεκριμένη πυξίδα ανήκει στη Συλλογή Προϊστορικών, Αιγυπτιακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων και προέρχεται από την ανασκαφή του αρχαιολόγου Τσούντα στους θαλαμωτούς τάφους των Μυκηνών στο διάστημα 1887-1898.
Το αντικείμενο (Υ: 9cm) είναι κατασκευασμένο από συμπαγές τμήμα ελεφαντόδοντου λαξευμένο στο εσωτερικό του. Στην εξωτερική περίμετρο φέρει ανάγλυφη παράσταση με ναυτίλους (θαλάσσια μαλάκια).
Η κατάσταση διατήρησης του υλικού και γενικότερα του αντικειμένου χαρακτηρίζεται ως μέτρια. Περιοχές της επιφάνειας έχουν καλυφθεί με ίζημα ανασκαφής (χώμα και άλατα). Λεπτομέρειες του διακόσμου καθώς και ολόκληρα τμήματα της κατασκευής του σκεύους έχουν χαθεί λόγω συνδυασμού χημικής και μηχανικής φθοράς. Η βάση του σκεύους φέρει κυκλικές διανοίξεις που δημιουργούνται από ανερχόμενη υγρασία του εδάφους. Το χαρακτηριστικό αυτό μοτίβο φθοράς του ελεφαντόδοντου είναι μη αντιστρεπτό και οφείλεται στη δομή του υλικού. Αυτή αποτελείται από ένα δίκτυο φακοειδών περιοχών, αποτέλεσμα ενός συστήματος ραβδώσεων που ξεκινούν από το κέντρο του χαυλιόδοντα. Παλαιότερες επεμβάσεις συντήρησης (συμπλήρωση με γύψο, συγκόλληση και στερέωση επιφάνειας με cellulose) έχουν επιπλέον συντελέσει σε ένα μη επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.
Το πρώτο στάδιο της συντήρησης περιλαμβάνει την αφαίρεση του παλιότερου στερεωτικού, που έγινε με οργανικό διαλύτη (ακετόνη) Αυτή κατέστη απαραίτητη διότι κάλυπτε το ίζημα που έπρεπε να απομακρυνθεί και δεν συντελούσε πλέον στην ενδυνάμωση του αντικειμένου (λόγω χαμηλής διεισδυτικότητας). Κατόπιν ακολούθησε αφαίρεση του ιζήματος, των γύψινων συμπληρώσεων και των υπολειμμάτων παλαιότερου συγκολλητικού με μηχανικό καθαρισμό (νυστέρι), κάτω από στερεομικροσκόπιο. Στη συνέχεια συγκολλήθηκαν στη σωστή θέση τους επιμέρους θραύσματα με UHU Hard. Μετά εφαρμόστηκε στερέωση με 1.5-3%w/v οξικό πολυβινύλιο σε ακετόνη. Τέλος έγινε συμπλήρωση των περιοχών απώλειας με μικροκρυσταλλικό κερί (cosmoloid) με τη βοήθεια θερμότητας. Σε ορισμένες περιοχές του διακόσμου δόθηκε πλαστική αναπαράσταση με κερί για τη συμπλήρωση του μοτίβου, που λειτούργησε ως αισθητική αποκατάσταση.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/1993 - 01/12/1993

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Ευμορφία Σκαμαγκούλη

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις