Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση του μεγάλου αναθηματικού ανάγλυφου από την Ελευσίνα, Κλασικής Περιόδου (440-430 π.Χ)
Το αναθηματικό ανάγλυφο βρέθηκε στην Ελευσίνα το 1859 και είναι κατασκευασμένο από πεντελικό μάρμαρο. Η επιφάνεια του έργου καλύπτεται σχεδόν σε όλη την έκτασή της από στρώμα επιφανειακής κρούστας ποικίλλου πάχους και έντονου μικροανάγλυφου. Η συντήρηση του αναγλύφου στα πλαίσια της επανέκθεσης του μουσείου τη χρονική περίοδο 2002-2004, περιελάμβανε τον επιφανειακό μηχανικό καθαρισμό από τις χαλαρές επικαθίσεις, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, την αιθάλη και τα αιωρούμενα σωματίδια, με επιθέματα απιονισμένου νερού. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αισθητική αποκατάσταση των γύψινων τμημάτων και αντικατάσταση του μαρμάρινου βάθρου με νέο μεγαλύτερο. Τέλος, με τη μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατηρηση της επιφάνειας του έργου προέκυψαν πληροφορίες για το είδος, τη μορφολογία και την έκταση των αδιάλυτων επικαθίσεων.
Λόγω της κατάστασης διατήρησης του έργου και της αρχαιολογικής σπουδαιότητάς του, προτάθηκε η μελέτη για την επιλογή κατάλληλης μεθόδου καθαρισμού (όπως για παράδειγμα με εφαρμογή ακτινοβολίας laser), ώστε να ανασταλλούν επικείμενες μορφές διάβρωσης της επιφάνειας.

Ημερομηνία:

12/03/2001 - 12/12/2001

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Καραμουζάς Δημητρης, Μπίκα Δάφνη, Παναγάκος Γιάννης - Συντηρητές Αρχ/των και Έργων Τέχνης (ΤΕ)

Βιβλιογραφία:

  • Amoroso G.G., Fassina V., Stone decay and conservation, ------------, 1983
  • Σκουλικίδης Θ.Ν., "Διάβρωση και συντήρηση των δομικών υλικών των μνημείων", Παν.Εκδ.Κρήτης, Ηράκλειο, 2000

Ετικέτες:

Έτος:

2001
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις