Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Στερέωση-Συντήρηση των αναλημματικών τοίχων της δυτικής πλευράς του ανακτόρου και του ανατολικού σκέλους της οχύρωσης της Άνω Ακρόπολης της Τίρυνθας
Το έργο που θα υλοποιηθεί συνίσταται σε εργασίες στερέωσης και συντήρησης των αναλημματικών τοίχων της δυτικής πλευράς του ανακτόρου και του ανατολικού σκέλους της οχύρωσης της Ανω Ακρόπολης της Τίρυνθας, με στόχο την άρση της επικινδυνότητας των σημείων αυτών και την απόδοσή τους με ασφάλεια στους επισκέπτες.
Η Ακρόπολη της Τίρυνθας είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία των μυκηναϊκών χρόνων στην περιοχή της Αργολίδας και έχει ενταχθεί στον κατάλογο των μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Με χρηματοδοτήσεις από το Β΄ και το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αποκαταστάθηκε και δόθηκε στους επισκέπτες ένα μεγάλο μέρος του αρχαιολογικού χώρου που παρέμενε επί έτη αποκλεισμένο λόγω επικινδυνότητος (Μέγαρα του Ανακτόρου και Δυτικός Προμαχώνας στην Άνω Ακρόπολη και η Κάτω Ακρόπολη). Μετά τις κατά κοινή ομολογία επιτυχείς επεμβάσεις προτείνεται η συνέχιση των εργασιών στερέωσης και συντήρησης σε δύο ακόμη τομείς της Μυκηναϊκής Ακρόπολης που παρουσιάζουν την ίδια «παθολογία» με τα αποκατεστημένα τμήματα: στους αναλημματικούς τοίχους της δυτικής πλευράς του ανακτόρου και στο ανατολικό σκέλος της οχύρωσης της Άνω Ακρόπολης, στην περιοχή του Πύργου και της ράμπας. Στόχος του προτεινομένου έργου είναι να συντηρηθούν τα κορυφαία αυτά κατάλοιπα της κυκλώπειας οχύρωσης, να διασωθούν τα ετοιμόρροπα τμήματά τους και να ενσωματωθούν ασφαλώς στην πορεία των επισκεπτών.
Το έργο περιλαμβάνει στερέωση και μερική καθαίρεση και ανάταξη των τριών αναλημματικών τοίχων τις γωνίες της δυτικής πτέρυγας του ανακτόρου. Επίσης περιλαμβάνει: α) Στερέωση του συνόλου της ανωδομής του «κυκλώπειου» τείχους του Πύργου σε όλες τις πλευρές με διαφοροποιήσεις των επεμβάσεων ανάλογα με την έκταση των φθορών, β) Στερέωση της ανατολικής και νότιας παρειάς του αναλημματικού τοίχου της ράμπας και διαμόρφωση του κεκλιμμένου επιπέδου πρόσβασης, με προσθήκη κατάλληλου στρώματος επίχωσης και γ) τμηματική αποκατάσταση των παρειών του τείχους που έχουν καταρρεύσει στη βόρεια απόληξη του ανατολικού διαδρόμου και στερέωση τμημάτων της άνω σωζόμενης επιφάνειας του τείχους.
Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται εργασίες περισχοίνισης και κατασκευή και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων.


Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ-Περιφέρεια Πελοποννήσου, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013». Άξονας Προτεραιότητας 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2012 - 31/12/2015

Τόπος:

  • Τίρυνθα, Αργολίδας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Άλκηστις Παπαδημητρίου, Αφροδίτη Παχύγιαννη και Μαρία Ξυπνητού
Αρχαιολόγος, Μηχανικός και Αρχιτέκτονας
Τηλέφωνο: +30 27520 99176
Φαξ: +30 27520 24690
Email: azpapadimitriou@culture.gr

Ετικέτες:

Έτος:

2012

Είδος Προγράμματος:

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις