Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάδειξη του Κάστρου Ακροναυπλίας στο Ναύπλιο
Για τη στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου και μετά από πλήρη αποτύπωση, επισήμανση παθολογίας, διάγνωση φθορών και τεκμηρίωση, στη μελέτη περιλαμβάνονται αναλυτικά οι παρακάτω εργασίες:
Εγκατάσταση και οργάνωση εργοταξίου.
Καθαρισμοί από την ανεξέλεγκτη βλάστηση.
Καθαρισμοί-ανασκαφές.
Συμπληρωματική φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση.
Εφαρμογή ενισχύσεων και στερεώσεων σε επισφαλή τμήματα των κτισμάτων.
Κατασκευή νέων αναλημμάτων και πεζουλιών.
Διαμόρφωση λιθόστρωτων διαδρομών-προσβάσεων για τα συνεργεία, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα.
Διαμόρφωση διευρυμένου χώρου ενοποίησης διαβατικών ανατολικής και νότιας πύλης, με την συμπληρωματική κατασκευή τοπικά του τμήματος δρόμου με την μορφή μεταλλικής γέφυρας. Εναλλακτικά, και εφόσον δεν το επιτρέψουν τα ανασκαφικά δεδομένα, θα διευρυνθούν τοπικά οι χώροι των πυλών, στα επίπεδα στάθμης του αρχικού κατωφλιού και διαβατικών, και θα κατασκευαστούν κλίμακες πρόσβασης σε αυτά, παράλληλες με την αμαξιτή οδό.
Διαμόρφωση του εδάφους πέριξ των σημαντικών μνημείων με μικροεκσκαφές, μικροεπιχώσεις και λιθόστρωτα.
Κατασκευή κιγκλιδωμάτων τοπικά και κατά μήκος των διαδρομών. Τοπικές φυτεύσεις.
Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ενημέρωσης-πληροφόρησης.
Αποχωματώσεις και απομάκρυνση άχρηστων οικοδομικών υλικών. Προληπτική στερέωση και προστασία τοιχογραφιών. Επιχώσεις.
Κατασκευή προσωρινών εργοταξιακών στεγάστρων προστασίας αποκαλυφθέντων αρχιτεκτονικών λειψάνων.
Παραγωγή τοπογραφικού υποβάθρου.
Αύξηση ποσοτήτων των ήδη εγκεκριμένων εργασιών που αφορούν στην στερέωση και αποκατάσταση λιθοδομών του Κάστρου.

Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ-Περιφέρεια Πελοποννήσου, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013». Άξονας Προτεραιότητας 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2011 - 31/12/2015

Τόπος:

  • Ναύπλιο, Αργολίδας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Δημήτριος Αθανασούλης & Κωνσταντίνος Μπουντούρης
Αρχαιολόγος & Αρχιτέκτων-Μηχανικός
Τηλέφωνο: +30 27510 22810
Φαξ: +30 27510 22810
Email: efaarg@culture.gr

Ετικέτες:

Έτος:

2011

Είδος Προγράμματος:

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις