Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διαμόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης Πειραιά
Στόχος του προγράμματος είναι η συντήρηση, η αποκατάσταση και η προστασία της Ηετιώνειας Πύλης Πειραιά και της σωζόμενης οχύρωσης, η ανάδειξη και η προβολή της σημασίας της καθώς και η άρτια διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία οχυρωματικής τέχνης του αρχαίου Πειραιά.

Η διάρκεια της Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης είναι επτά έτη και έξι μήνες με χρόνο έναρξης την 21 Ιουλίου του 2010 και λήξης την 31 Δεκεμβρίου του 2017. Οι απαιτούμενες εργασίες πραγματοποιούνται από την ΕΦΑΔΥΑΤ με αυτεπιστασία και απολογιστικά. Η συνολική πίστωση από την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται στο ποσό των 700.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί η αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: αρχαιολογικοί καθαρισμοί, στερέωση βραχώδους υποβάθρου της περιοχής της Ηετιώνειας και αποκατάσταση βραχώδων πρανών, αποκατάσταση του φυσικού αναγλύφου του χώρου, αναστηλωτικές εργασίες, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού, πορείες επισκεπτών, φυτεύσεις, μελέτες τεκμηρίωσης και εξειδίκευμένες μελέτες.


Χρηματοδότης: Περιφέρεια Αττικής

Ημερομηνία:

21/07/2010 - 31/07/2017

Τόπος:

  • Πειραιάς, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Άννα Αλεξανδροπούλου
Αρχαιολόγος
Τηλέφωνο: +30 210 45 90 751

Ετικέτες:

Αναστηλώσεις:

Έτος:

2010

Είδος Προγράμματος:

Ερευνητικό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις