Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διαμόρφωση και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ηετιώνειας Πύλης Πειραιά
Από το 2014 υλοποιείται εγκεκριμένη μελέτη αρχιτεκτονικής και μορφολογικής αποκατάστασης του ανατολικού ορθογώνιου πύργου του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης Πειραιά με στόχο την προστασία του αυθεντικού υλικού και την αποκατάσταση μέρους της αρχικής του μορφής.
Ο πύργος (6,85 μ x 4,98 μ) σώζεται σε ύψος τριών δόμων και έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή από όλμο κατά τον βομβαρδισμό του κατεχόμενου Πειραιά από τους Άγγλους το 1944. Η πλαστική αποκατάσταση του μνημείου με τη χρήση νέου υλικού έχει ως στόχο την επανάκτηση της δομής του και αποσκοπεί στην όσο τον δυνατόν αρτιότερη ανάδειξή του.

Το 2014 ολοκληρώθηκε η αποδόμηση του μνημείου με την καταβίβαση συνολικά 110 λίθων σε τρείς φάσεις. Επικαιροποιήθηκε η μελέτη αρχιτεκτονικής αποκατάστασης και ολοκληρώθηκαν οι εργαστηριακές αναλύσεις για τις φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες του νέου υλικού σημπληρώσεως. Επιπλέον, εκπονήθηκε η μελέτη στερέωσης του βραχώδους υποβάθρου πάνω στο οποίο εδράζεται ο ανατολικός ορθογώνιος πύργος με σκοπό την περιμετρική αντιστήριξη και την εξασφάλιση έναντι ολίσθησης του πρανούς.

Χρηματοδότης: Περιφέρεια Αττικής

Ημερομηνία:

01/01/2014 -

Τόπος:

  • Πειραιάς, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Στέλλα Χρυσουλάκη
Αρχαιολόγος
Τηλέφωνο: +30 210 45 90 700
Φαξ: +30 210 41 80 921


Άννα Αλεξανδροπούλου
Αρχαιολόγος
Τηλέφωνο: +30 210 45 90 700
Φαξ: +30 210 41 80 921

Βιβλιογραφία:

  • Σταϊνχάουερ Γ. , Η οχύρωση και η πύλη της Ηετιώνειας, Πειραιάς, 2003

Ετικέτες:

Έτος:

2014
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις