Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάδειξη – Οργάνωση Προσβάσεων Αρχαιολογικού Χώρου Κάστρου Λάρισα
Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις έχουν ως στόχο το μνημειακό σύνολο να μπορέσει να λειτουργήσει προσωρινά μέχρι την οριστική του στερέωση και αποκατάσταση, ως ανοιχτός και επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, με όλες τις βασικές προϋποθέσεις ασφαλείας και οργάνωσης. Δηλαδή, ο βασικός στόχος των επεμβάσεων είναι κατά κύριο λόγο η διατήρηση του μνημείου στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα καθώς και η προστασία του από περαιτέρω επιδείνωση των προβλημάτων του, η αποκατάστασή του ως επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου και η ασφάλεια των
επισκεπτών.

1. Εργασίες αποχωμάτωσης – επιχωμάτωσης:
• Αποχωμάτωση, χειρωνακτικά, με ανασκαφική μέθοδο σε όλη την έκταση των τμημάτων που έχουν σταδιακά «μπαζωθεί» στη διάρκεια προγενέστερων ανασκαφών.
• Επιχωμάτωση μετά από πλήρη αποτύπωση και καταγραφή, των τμημάτων του εσωτερικού περιβόλου, στα οποία η στάθμη του εδάφους είναι κατά πολύ χαμηλότερη λόγω των παλαιότερων ανασκαφικών ερευνών, έτσι ώστε να προστατευθούν τα κατώτερα τμήματα και η θεμελίωση της λιθοδομής και να καταστεί εφικτή η περιήγηση.
• Απομάκρυνση μπαζών που πλεονάζουν.
• Καθαρισμός υπόγειων κατασκευών από μπάζα και στερέωσή τους, όπου χρειάζεται.
• Αποκατάσταση διαδρομής και περιήγησης στο Κάστρο με βάση τη σχετική ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση. Η κεντρική είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο μεταφέρεται στη θέση που υφίστατο στα τέλη του μεσαίωνα και κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους, δηλ. στη νότια εξωτερική αυλή. Το άνοιγμα της τωρινής εισόδου διατηρείται με σκοπό να λειτουργήσει ως έξοδος κινδύνου και είσοδος- έξοδος ελαφρών οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου.
• Στο άνοιγμα αυτό, από όπου μέχρι τώρα ήταν εφικτή και η είσοδος των επισκεπτών στο κάστρο, προβλέπεται η απομάκρυνση της υφιστάμενης ξύλινης κατασκευής, η στερέωσή της και η τοποθέτηση μεταλλικού δίφυλλου θυρώματος απλής κατασκευής.
• Διάνοιξη και ανακατασκευή τμημάτων υφιστάμενων μονοπατιών εισόδου και εξόδου από το Κάστρο. Πιο συγκεκριμένα το μονοπάτι που οδηγεί από το χώρο στάθμευσης των οχημάτων στην πύλη του κάστρου που είναι και η νέα προτεινόμενη κεντρική είσοδος στο μνημείο θα είναι λιθόστρωτο και με λίθινα ραμπόσκαλα, με παράλληλη κατασκευή και δεύτερου μονοπατιού, ήπιας κλίσης τύπου διαδρόμου, με ειδική επίστρωση για την προσέλευση ατόμων με ήπια κινητικά προβλήματα.
• Διάνοιξη και διευθέτηση μονοπατιών – διαδρομών για τον επισκέπτη στο εσωτερικό του αρχαιολογικού χώρου.
• Κατασκευή χώρων στάσης – θέασης με καθιστικά σε επιλεγμένα σημεία και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε κατάλληλα σημείασύμφωνα με τη μελέτη.
• Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία στις εισόδους και στις θέσεις στάσης.
• Στερέωση και συμπλήρωση κεντρικής πύλης και διαβατικού στη νότια αυλή με παράλληλη κατασκευή μεταλλικής θύρας στην Κεντρική Πύλη της νότιας αυλής.
• Διαμόρφωση νότιας αυλής, διάνοιξη ανατολικής πυλίδας, εξασφάλιση πρόσβασης στην πύλη της ακρόπολης.
• Τοποθέτηση μικρής ξύλινης κλίμακας στη θέση εξόδου από τον εσωτερικό περίβολο προς τον εξωτερικό στη βορειοανατολική γωνία λόγω μικρής υψομετρικής διαφοράς.


Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ-Περιφέρεια Πελοποννήσου, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013». Άξονας Προτεραιότητας 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2011 - 31/12/2015

Τόπος:

  • Αργος, Αργολίδας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Δημήτριος Αθανασούλης
Αρχαιολόγος
Τηλέφωνο: +30 27510 22810
Φαξ: +30 27510 22810
Email: efaarg@culture.gr

Ετικέτες:

Έτος:

2011

Είδος Προγράμματος:

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις