Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


MICHAEL Plus (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe)
Το MICHAEL (Multilingual Inventory οf Cultural Heritage in Europe) αποτελεί έναν ηλεκτρονικό κατάλογο ψηφιακών συλλογών μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων και άλλων πολιτιστικών φορέων της Ευρώπης, που επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση και πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2004 ως συνεργασία της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας και από το 2006, με την υποστήριξη του προγράμματος eTen, επεκτάθηκε σε άλλες 16 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα υπό τον τίτλο Michael Plus.

Η ελληνική διαδικτυακή πύλη MICHAEL αποτελεί κατάλογο ψηφιακών συλλογών του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας και λειτουργεί από τα τέλη Μαΐου του 2008 μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού www.michael-culture.gr παρουσιάζοντας τις πρώτες ψηφιακές συλλογές πολιτιστικών φορέων της Ελλάδας, καθώς και τους ιστοχώρους ή τις ηλεκτρονικές εκδόσεις (CD/DVD), από όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό. Ταυτόχρονα, οι ψηφιακές συλλογές της Ελλάδας παρουσιάζονται στην πολύγλωσση ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη MICHAEL www.michael-culture.org μαζί με συλλογές από 18 συμμετέχουσες χώρες, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη προβολή στο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινό.

Στόχος του έργου MICHAEL στην Ελλάδα, είναι ο διαρκής εμπλουτισμός του καταλόγου ψηφιακών συλλογών του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος και η προβολή τους στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή πύλη MICHAEL. Επιπλέον, από το Μάιο 2008, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι μέλος του Michael Culture AISBL, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ιδρύθηκε με σκοπό τη συνέχιση της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης MICHAEL μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου από το πρόγραμμα eTen και τη συνεργασία των μελών για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Ημερομηνία:

01/06/2006 - 31/05/2008

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Κατερίνα Μουτογιάννη
Τηλ.: 213 1322 343

Σχετικά Αρχεία:

Έτος:

2006

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις