Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ο Νεολιθικός Θησαυρός
Η αρχαιομετρική ανάλυση των χρυσών κοσμημάτων έγινε από το Χημικό Εργαστήριο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αρχαιομετρίας και Ανάλυσης Υλικών του Κέντρου «Δημόκριτος». Η έρευνα περιελάμβανε: α) Ακτινογράφηση (X-Rays) για τις λεπτομέρειες κατασκευής, β) οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία (SEM) για τη μελέτη των επιφανειών και πιθανόν παρουσία εγκλεισμάτων, γ) μέτρηση ειδικού βάρους και δ) ανάλυση με φθορισμό ακτίνων -Χ με ραδιοϊσότοπα (ιδιαίτερα Αμερίκιο-241). Μερικά από τα τελικά συμπεράσματα είναι: Το 92-95% του μετάλλου είναι καθαρός χρυσός, ενώ από το υπόλοιπο επικρατεί ο άργυρος (Ag) με δεύτερο το χαλκό (Cu). Η σύνθεση των παραπάνω συστατικών χαρακτηρίζεται ως ομοιογενής. Στην επιφάνεια εντοπίστηκαν επίσης επικαθίσεις χαλαζία, αργίλου, πηλού και οργανικών υλών. Χαράγματα στις επιφάνειες αποδεικνύουν ότι τα κοσμήματα είχαν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα από τις δύο επιφάνειες η μια ήταν η κύρια /εξωτερική, αφού παρατηρήθηκε διαφορά στη λείανση των δύο όψεων.

Ημερομηνία:

01/01/2006 - 01/01/2006

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Είδος Προγράμματος:

Ερευνητικό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις