Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Σύνταξη Μελέτης Corpus της Παλαιοχριστιανικής Γλυπτικής Λέσβου
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε το έτος 2001 από την 14η ΕΒΑ με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αιγαίου, αποβλέποντας στην περισυλλογή και διάσωση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών παλαιοχριστιανικής περιόδου στη Νήσο Λέσβο. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά και συντήρησή τους, προκειμένου να εκτεθούν μελλοντικά σε μουσείο.

Πρόκειται για συνεχιζόμενο πρόγραμμα, που υλοποιείται με υπεύθυνη υπηρεσιακή μονάδα την 14η ΕΒΑ. Στις δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνεται η περισυλλογή παλαιοχριστιανικών γλυπτών, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται διάσπαρτα σε Ναύδρια, Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνημεία της Νήσου Λέσβου.

Σε πρώτη φάση το 2001, η Εφορεία υλοποίησε την καταγραφή των αρχιτεκτονικών μελών της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Αφεντέλλη, καθώς και της Παλαιοχριστιανικής του Αγίου Ανδρεά στη Σκάλα Ερεσού στη Νήσο Λέσβο. Επίσης στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική Λουτρών Α' στη θέση Τσεσμέδες καταγράφηκαν λίθινα μέλη, τα οποία φυλάσσονται στο στεγασμένο χώρο του νάρθηκα της Βασιλικής.

Συνεχίζεται ο στόχος της Εφορείας για την καταγραφή περαιτέρω Παλαιοχριστιανικών Γλυπτών της Λέσβου, η οποία θα περιλαμβάνει καταγραφή, σχεδιαστική αποτύπωση, φωτογραφική τεκμηρίωση και περισυλλογή των λίθινων αρχιτεκτονικών μελών της Παλαιοχριστιανικής Λέσβου.

Όπως προαναφέρθηκε, στόχος του ερευνητικού προγράμματος καθίσταται η προστασία και αποθήκευση γλυπτών, τα οποία βρίσκονται αφύλακτα και εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και στη συνεχή σύλληψη των αρχαιολογικών χώρων της αρμοδιότητάς της, και εν συνεχεία η συντήρηση και προβολή τους σε κάποιο οργανωμένο εκθεσιακό χώρο.

Ημερομηνία:

01/01/2001 -

Τόπος:

  • Μυτιλήνη, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αθηνά - Χριστίνα Λούπου
Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 2510 40135-6
Fax: +30 2510 40112

Βιβλιογραφία:

  • Spencer N., Α gazeffer of archaeological sites in Lesbos, Bar International Series 623, ------------, 1995
  • Ιακώβου Κλεομβρότου, Τα πρώτα μνημεία της Χριστιανικής Λατρείας στην Λέσβο, Λεσβιακά, Τόμος Γ', Αθήνα, 1961
  • Κοντής Ι.Δ., Λεσβιακό Πολύπτυχο- Από την Ιστορία στην Τέχνη και την Λογοτεχνία, Αθήνα, 1973
  • Οικονόμου Τάξη, Συνοπτική Ιστορία και Τοπογραφία της Λέσβου, ------------, 1909
  • Χαριτωνίδη Σ., Παλαιοχριστιανική Τοπογραφία της Λέσβου, Αρχαιολογικό Δελτίο 23, Μέρος Α', Μελέτες, ------------, 1969

Ετικέτες:

Έτος:

2001

Είδος Προγράμματος:

Ερευνητικό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις