Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόγραμμα ΟΙΚΟS II - Πολιτισμός και μειονοτικές κοινότητες
Το πρόγραμμα ΟΙΚΟS II πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτιστικού προγράμματος RAPHAEL 1998. Η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό ως εταίρος με τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος και την Εταιρεία Μελετών PRISMA. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, επίσης, τα δημοτικά Μουσεία της Setubal από πλευράς της Πορτογαλίας και τo Μουσείo του Oxfordshire της Αγγλίας. Της τριμερούς εταιρικής σχέσης ηγείται η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση (County Council) του Oxfordshire.

Το πρόγραμμα, με τίτλο "Πολιτισμός και μειονοτικές κοινότητες", εστιάζει στο θέμα της πολιτισμικής συνεισφοράς μειονοτικών ομάδων στην κοινωνία υποδοχής σε τομείς καθημερινής ζωής, στη διατροφή, στην ένδυση και στον οικιακό εξοπλισμό, για την περίοδο από το 16ο έως τον 20ο αιώνα.

Στόχος του προγράμματος είναι:
- να συμβάλει στην ενδυνάμωση της εκτίμησης και της κατανόησης του κοινού για την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά,
- να ελαχιστοποιήσει φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και
- να υποθάλψει καλές σχέσεις ανάμεσα στις μειονοτικές ομάδες και στην κοινωνία υποδοχής, αξιοποιώντας τις μουσειακές συλλογές των συνεργαζόμενων φορέων και τη σύγχρονη τεχνογνωσία.

Ως τελικό προϊόν έχει προβλεφθεί η παραγωγή τρίγλωσσου ψηφιακού δίσκου (CD-ROM) με τα αποτελέσματα της έρευνας, η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και η παρουσίαση σχετικής φωτογραφικής έκθεσης στις τρεις χώρες. Η οργάνωση του ψηφιακού δίσκου θα έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους, οπότε θα είναι προσιτός από το διαδίκτυο. Θα αναφέρεται σε δέκα περίπου διαφορετικές ομάδες και ως βασικό μήνυμα θα έχει τη φράση του Nelson Mandela "Ο πολιτισμός θεραπεύει". Θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή των ίδιων των μουσείων καθώς και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ημερομηνία:

01/01/2000 - 31/12/2000

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις