Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάδειξη Κάστρου Μυτιλήνης Νήσου Λέσβου
Το INTERREG ΙΙΙ είναι κοινοτική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη διασυνοριακή συνεργασία στην ευρωπαϊκή ένωση και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση απομακρυσμένων περιοχών. To πρόγραμμα INTERREG III/A Ελλάδα-Κύπρος και συγκεκριμένα το Μέτρο 3.3 (Ανάδειξη και προβολή Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων), καλύπτει μια περιοχή όπου τα έντονα σημάδια της αλληλεπίδρασης των πολιτισμών και η μακραίωνη ιστορία έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια τους. Τα μνημεία, αλλά και η πολιτιστική δημιουργία μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών. Η αξιοποίηση αυτού του πολιτιστικού πλούτου πρέπει να συνδυάζει τους σκοπούς της προστασίας και της ανάδειξης. Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, τοπικών αρχών στα θέματα της προστασίας των μνημείων ιδιαίτερα σε απομονωμένες νησιωτικές περιοχές, έχει ουσιαστικά αποτελέσματα και συμβάλλει στην επίλυση κοινών προβλημάτων. Εν κατακλείδι το πρόγραμμα Interreg III A συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών αξιοποίηση της κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς Ελλάδας-Κύπρου.
Η Ανάδειξη του Κάστρου Μυτιλήνης πραγματοποιείται από την 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IIIA/ Ελλάδα-Κύπρος από τον Αύγουστο του 2005 μέχρι τον Νοέμβριο του 2006. Το Κάστρο καταλαμβάνει έκταση περίπου 60 στρεμμάτων και είναι κτισμένο σε χερσόνησο ανάμεσα στα δύο λιμάνια της πόλης. Έχει τριμερή διάρθρωση (άνω, μεσαίο και κάτω Κάστρο) και διακρίνονται τρεις βασικές φάσεις: βυζαντινή, γατελούζικη και οθωμανική. Η γεωγραφική του θέση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αποτελούσε εμπορικό σταθμό.Το έργο είναι συμπληρωματικό αυτού που εκτελέστηκε από τη ΔΑΒΜΜ, με επίβλεψη της 14ης ΕΒΑ στον δυτικό περίβολο του Κάστρου στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ, κατά τη διάρκεια του οποίου υλοποιήθηκαν αναστλωτικές εργασίες στη μεσαία πύλη (Ορτά Καπού), σε τμήμα των τειχών και στη δεξαμενή (κινστέρνα). Κύριος στόχος του παρόντος έργου είναι η αποκατάσταση τμημάτων του Κάστρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του αρχιτέκτονα-μηχανικού Κάγιερ, όπως αυτή συμπληρώθηκε από τον αρχιτέκτονα-μηχανικό Σ. Φραντζέσκο με επίκεντρο την ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητα του χώρου.Συγκεκριμένα η εργασίες αφορούν στη στερέωση του κεντρικού λιθόστρωτου δρόμου, την ηλεκτροδότηση των μνημείων, καθαίρεση το παλαιού φυλακείου και κατασκευή νέου, τη διαμόρφωση και λειτουργία της λεγόμενης πυριτιδαποθήκης ως χώρου εξυπηρέτησης του κοινού, την τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης στα μνημεία του Κάστρου, αποχωματώσεις, καθαρισμούςκαι σχεδιαστικές αποτυπώσεις, κατεδάφιση ετοιμόρροπων οικιών στο Κάτω Κάστρο και αποκατάσταση δύο εξ΄αυτών. Η ανάδειξη του Κάστρου της Μυτιλήνης συμβάλλει στην προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών της Λέσβου και της Κύπρου και στην ανάπτυξη ένός δικτύου εμπνευσμένου από την κοινή ιστορία του ευρομεσογειακού χώρου. Ενισχύετε κατά συνέπεια τη διακρατική συνεργασία και εντάσσεται η πόλη της Μυτιλήνης σε ένα ευρύτερο διασυνοριακό δίκτυο.

Ημερομηνία:

01/08/2005 - 30/11/2006

Τόπος:

  • Μυτιλήνη, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αθηνά Χριστίνα Λούπου,
Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 22510 40135
Fax: +30 22510 40112
E-mail: 14eba@culture.gr

Βιβλιογραφία:

  • Αχειλαρά Λ., Το Κάστρο της Μυτιλήνης, Αθήνα, 1999
  • Β. Πετράκος, Το Κάστρο της Μυτιλήνης, ------------, 1976, 152-165
  • Δ. Ν. Καρύδης-M. Kiel, Μυτιλήνης αστυγραφία και Λέσβου Χωρογραφία (15ος -19ος αι.), ------------, Χ.Χ
  • Σ. Χαριτωνίδης, Κάστρο Μυτιλήνης, ------------, 1960, 239-243
  • Σ. Χαριτωνίδης, Οι οικοδομικές φάσεις του Κάστρου της Μυτιλήνης, ------------, 1962, 69-75

Ετικέτες:

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

Έτος:

2005
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις